Akademia Teatralna bez zaocznych studiów Wiedzy o Teatrze

Andrzej Strzelecki - nowy rektor Akademii Teatralnej urzędujący od października 2008 r. - zdecydował o zniesieniu rekrutacji na zaoczne studia Wiedzy o Teatrze. Dziekan WoT-u wraz ze studentami podjęli walkę o przyszłość wydziału.

Podczas obrad senatu Akademii Teatralnej Andrzej Strzelecki wysunął wniosek, żeby nie przeprowadzać naboru na niestacjonarną Wiedzę o Teatrze na rok akademicki 2009/2010. Senat przyjął wniosek i zaoczny WoT nie przyjmie już nowych studentów. Rektor uzasadnia swoją decyzję nierentownością istnienia zaocznego WoT-u. Twierdzi, że przynosi on duże straty uczelni i dlatego należy go zlikwidować. 

Odmienne zdanie na ten temat ma dziekan wydziału Wiedzy o Teatrze, Lech Śliwonik, który był poprzednim rektorem Akademii Teatralnej, przez dwie kadencje. Uważa, że wyliczenia, które mu zaprezentowano, mające być dowodem nierentowności zaocznego WoT-u, są bezpodstawne. - Kiedy byłem rektorem, nie miałem żadnych zastrzeżeń do tego wydziału. Ani ja, ani Ministerstwo Kultury, ani Najwyższa Izba Kontroli. 

Studenci również nie zgadzają się z decyzją Andrzeja Strzeleckiego. Podjęli próbę uratowania wydziału. - Zaproponowaliśmy podczas spotkania z rektorem, że możemy pomóc w znalezieniu pieniędzy na dalsze funkcjonowanie studiów - mówi jedna ze studentek. - Niektórzy mówili nawet ofiarnie, że mogą płacić wyższe czesne, byle tylko kolejne roczniki mogły kontynuować tu swoją edukację. Jej kolega dodaje: - Pojawiły się plotki, że skoro teraz usuwają zaoczne studia, to być może w przyszłości zniknie też oferta studiów dziennych i cały wydział Wiedzy o Teatrze przestanie istnieć. 

Dziekan wydziału nie chce dopuścić do tej sytuacji. Uważa, że decyzja senatu Akademii Teatralnej jest niezgodna z prawem i powinna zostać anulowana. 

Wydział Wiedzy o Teatrze powstał w 1975 r., z inicjatywy krytyka teatralnego Jerzego Koeniga. W 1987 r. oferta wydziału została rozszerzona o studia zaoczne. WoT przygotowuje studentów do pracy w teatrze, mediach, agencjach reklamowych i domach kultury. Absolwentami tego kierunku są m.in. Grażyna Torbicka, Agata Tuszyńska i Piotr Mitzner. Co roku na zaoczną Wiedzę o Teatrze przyjmowano ok. 20 osób.
(mb)(-)
mmwarszawa.pl
28 kwietnia 2009