Arcydzieło Piotra Czajkowskiego

Arcydzieło Piotra Czajkowskiego w Operze Wrocławskiej. Jedna z najpiękniejszych oper w epoce romantyzmu, utwór należący dziś do światowego kanonu. Premiera 7 lutego. Reżyseruje Yury Alexandrov.

"Eugeniusz Oniegin", sceny liryczne w trzech aktach, Czajkowski to największy, a zarazem najbardziej europejski z kompozytorów rosyjskich XIX wieku, autor słynnych symfonii, koncertów, klasycznych baletów z nieśmiertelnym "Jeziorem łabędzim" na czele. Perłą jego twórczości jest "Eugeniusz Oniegin", opera komponowana w latach 1877-1878, oparta na poemacie dygresyjnym Aleksandra Puszkina, a po raz pierwszy zaprezentowana w Moskwie w marcu 1879 r. Libretto według wybitnego pierwowzoru literackiego opracowywał sam kompozytor.



(-)
Materiał Teatru
7 lutego 2015
Spektakle
Eugeniusz Oniegin