Bassem Akiki (1983)

Urodził się 11 maja 1983 w Bejrucie (Liban).

Od 2014 roku posiada obywatelstwo polskie. Studiował obój i śpiew w konserwatorium w Bejrucie oraz filozofię w Lebanese International University. W 2003 roku rozpoczął studia na kierunku dyrygentura chóralna w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Stanisława Krawczyńskiego, które kontynuował w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie dyrygentury Marka Pijarowskiego. Równoległe zainteresowanie muzyką i filozofią pozwoliło mu na napisanie pracy magisterskiej traktującej o relacjach pomiędzy myślą Wagnera, Nietzschego i R. Straussa oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. Antropocentryzm i teocentryzm w muzyce XXI wieku na przykładzie opery Petera Eötvösa „Angels in America". Dzieło Petera miało swoją polską premierę pod batutą Bassema Akiki w ramach Festiwalu Opery Współczesnej we Wrocławiu (2012). W 2013 roku artysta uzyskał tytuł doktora.

W latach 2007-2009 prowadził cykl wykładów na temat wzajemnych wpływów muzyki Zachodu i Wschodu w Philipps-Universität Marburg (Niemcy). Był półfinalistą prestiżowego 11. Międzynarodowego Konkursu dla Dyrygentów im. Antonio Pedrottiego odbywającego się w Trento we Włoszech.

Posiada w swoim repertuarze dzieła symfoniczne i operowe twórców klasycznych i romantycznych, a także współczesnych kompozytorów polskich (m.in. opera Matka czarnoskrzydłych snów Hanny Kulenty oraz La libertà chiama la libertà Eugeniusza Knapika).

W 2005 roku rozpoczął współpracę z Operą Wrocławską jako członek chóru, następnie jako asystent dyrygenta chóru, dodatkowo prowadził chór dziecięcy, którego był dyrygentem i opiekunem artystycznym. W 2007 roku zadebiutował jako dyrygent prowadząc  "Traviatę" Giuseppe Verdiego w reżyserii Tomasza Koniny. W latach 2009-2013 był dyrygentem Opery Wrocławskiej. W tym okresie pełnił funkcję kierownika muzycznego spektakli: Anioły w Ameryce Pétera Eötvösa i Sid, wąż, który chciał śpiewać M. Foxa, współpracował przy przygotowaniu muzycznym superwidowisk: Kniaź Igor A. Borodina, Bal Maskowy G. Verdiego i Turandot G. Pucciniego, a także dyrygował licznymi przedstawieniami operowymi. W 2012 roku poprowadził w Teatrze Wielkim w Poznaniu światową premierę opery Slow Man Nicholasa Lensa.

Od sierpnia 2013 roku artysta rozwija karierę indywidualną, współpracując w nowym sezonie z różnymi teatrami muzycznymi ( m.in. Warszawa, Łódź, Poznań, Bruksela, Bytom, Wrocław, Stany Zjednoczone) i Filharmonią Wrocławską oraz Szczecińską. W sezonie 2013/14 prowadził kilkakrotnie spektakle w Teatrze Wielkim w Łodzi - Carmen G. Bizeta i Czarodziejski flet W.A Mozarta, w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie - Nabucco G. Verdiego i Jolanta P. Czajkowski / Zamek Sinobrodego B. Baróka (m.in. drugi spektakl premierowy), a także w Teatrze Wielkim w Poznaniu - Carmen G. Bizeta (m.in. premierę).

Został nominowany do najważniejszej operowej nagrody International Opera Awards w kategorii "Najlepszy dyrygent młodego pokolenia" (2016).

W 2016 roku został powołany na Dyrektora Artystycznego Festiwalu Noworocznego w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w którym corocznie prowadzi prestiżową Galę Noworoczną.(-) (-)
Materiały nadesłane
9 października 2017
Portrety
Bassem Akiki