Białystok tworzy unię miast lalkarskich

Powstanie w tym miesiącu we Francji. Miasta z dwunastu państw z całego świata będą tworzyły międzynarodową organizację skupiającą ośrodki przyjazne lalkarstwu. Polskę reprezentować będzie tylko Białystok

Stowarzyszenie jest unią miast, a nie teatrów lalek czy artystów. Sztuka lalkarska jest tu wspólnym mianownikiem, punktem wyjścia który umożliwi spotkania w tak szerokim, światowym gronie - mówi Urszula Sienkiewicz, rzecznik urzędu miejskiego. - Unia będzie powiązana z innymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak UNESCO, czy Międzynarodowe Stowarzyszenie Lalkarzy UNIMA, dlatego dla samego miasta będzie to też okazja do jeszcze szerszej promocji oraz zaistnienia w świadomości społeczności międzynarodowej nie tylko jako coraz bardziej znane zagłębie lalkarskie, ale znacznie szerzej - jako miasto. Spotkania o podłożu kulturalnym mogą być okazją do łatwiejszego kontaktu z miastami-członkami stowarzyszenia i prowadzenia z nimi dalszej współpracy w innych dziedzinach.

Białystok obok Pragi, Buenos Aires, Sankt Petersburga, niemieckiego Bochum, japońskiej Idy czy hiszpańskiej Tolosy znajdzie się w międzynarodowej organizacji Stowarzyszenie Miast Przyjaznych Lalkarstwu. Będzie ona skupiała kilkadziesiąt miast na całym świecie, które mają bogate tradycje lalkarskie. Jednym z inicjatorów tej organizacji jest Marek Waszkiel - dyrektor Białostockiego Teatru Lalek.

- Białystok pięknie wpisuje się w jej ideę - uważa Waszkiel. - To spotkanie tych miast, dla których akurat lalkarstwo jest ważnym elementem rozwoju: istnieją w nich teatry, szkoły, muzea, centra lalkarskie czy festiwale o bogatej tradycji.

Pomysł powołania takiego stowarzyszenia powstał prawie trzy lata temu. Inicjatorem unii jest Claudine Ledoux - mer francuskiego miasta Charleville-Mezieres, w którym działa jeden z najważniejszych na świecie teatrów lalkarskich. Głównym założeniem jest rozwój inicjatyw w zakresie sztuki lalkarskiej na poziomie międzynarodowym, ale nie tylko.

- Poprzez obecność w tym stowarzyszeniu Białystok będzie miał możliwość współtworzenia sieci współpracy i wymiany międzynarodowej, przez co odbywać się będzie rozwój inicjatyw w zakresie sztuki lalkarskiej na poziomie międzynarodowym - mówi Urszula Sieniewicz. - Członkowie tego międzynarodowego stowarzyszenia będą czerpać z wzajemnego wsparcia i doradztwa przy wdrażaniu swoich polityk kulturalnych.

Spotkanie miast deklarujących gotowość przystąpienia do stowarzyszenia na prawach członków-założycieli planowane jest na 23-25 września w Charleville-Mezieres. Jeszcze nie ustalono kto z magistratu będzie reprezentował Białystok na tym spotkaniu. Marek Waszkiel w tym czasie będzie przebywał z Moskiwie z projektem "BTL: jeden teatr - wiele oblicz", który realizowany jest w ramach polskiej prezydencji w Unii EuropejskiejAnna Kopeć
Kurier Poranny
9 września 2011