Debaty, slam i prezentacja

W weekend 8 i 9 grudnia 2018 r. odbędzie się druga edycja Forum Przyszłości Kultury. W programie Forum znalazły się m.in.: debaty, slam z udziałem artystów, prezentacja projektu Obywatelskiej Ustawy Antysmogowej, spektakle „Bachantki" Mai Kleczewskiej i „Jak ocalić świat na małej scenie?"

Pawła Łysaka, pokaz filmu „Siłaczki", warsztaty, otwarcie nowej Sceny DAS i „Śniadanie z klimatem" z udziałem Agnieszki Holland, Joanny Rajkowskiej i Olgi Tokarczuk. Wszystkie wydarzenia odbędą się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, który jest organizatorem Forum.

Forum Przyszłości Kultury to przestrzeń namysłu nad znaczeniem i perspektywami rozwoju kultury we współczesnej Polsce. W czasie, gdy instytucje ulegają destrukcji, wolność słowa jest ograniczana, a sfera publiczna poddawana zapędom cenzorskim, potrzebna jest nowa wizja kultury promującej postawy krytyczne, różnorodność, otwartość, empatię dla inności i poszanowanie praw wykluczanych grup.

Hasło przewodnie tegorocznego Forum Przyszłości Kultury to: „Feminizm! Nie faszyzm".

Naszą odpowiedzą na zagrożenie faszyzacją jest postulat feminizacji. Feminizacji rozumianej jako całościowa zmiana zasad obowiązujących w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym; jako odejście od hierarchii, przemocowych struktur i patriarchatu na rzecz wspólnoty bardziej równościowej i szanującej prawa wszystkich obywateli. Z tej perspektywy przyjrzymy się zagadnieniom związanym z prawami pracowniczymi, przemianami w obrębie instytucji kultury, ekologią, kształtowaniem się nowego języka politycznego, zagrożeniem faszyzmem i transformacją form podmiotowości politycznej.

Wydarzenia

08 grudnia 2018 (sobota)

11.30 – 13.30, Scena Duża
„Feminizacja – demokracja – praca. W stronę demokratycznej instytucji kultury". – Debata.
➤ uczestniczki: Agnes Quackels, Katja Sonnemann, Lara Staal
➤ moderatorzy: Agata Adamiecka-Sitek, Marta Keil, Igor Stokfiszewski

12.00 – 18.00, foyer Teatru Powszechnego
„Sąsiedztwo – granice bliskości". Instalacja performatywna.
instalacja performatywna Fundacji Strefa WolnoSłowa, kuratorka: Agnieszka Różyńska

13.50 – 15.20, Scena Duża
„Instytucje – ale jakie? (inne modele w sztukach performatywnych)". Debata.
➤ uczestnicy: Alina Gałązka, Adam Ziajski, Katarzyna Knychalska, Joanna Leśnierowska
➤ moderator: Grzegorz Reske

13.50 – 15.20, Scena Mała
„W stronę Roku Antyfaszystowskiego 2019". Sesja robocza.
➤ wystąpienia robocze: Jakub Depczyński, Bogna Stefańska i Aleksy Wójtowicz, Michał Kozłowski, Zuzanna Hertzberg
➤ moderator: Kuba Szreder

16.00 – 18.00, Scena Duża
„Aż do skutku. Slam z wystąpieniami o poszukiwaniu skutków sztuki w życiu codziennym"
➤ uczestnicy: Zuzanna Hertzberg, Edyta Jarząb, Ola Jasionowska, Cecylia Malik, Rafał Milach, Agnieszka Pajączkowska, Natalia Romik, Daniel Rycharski, Jana Shostak, Anna Siekierska, Magdalena Staroszczyk, Jaśmina Wójcik, Michał Zadara
➤ moderator: Sebastian Cichocki

18.00 – 18.30, Scena Duża
„Rok Antyfaszystowski. Zaproszenie do działania"
Prezentacja idei Roku Antyfaszystowskiego i podsumowanie wyników sesji roboczej

19.00, DAS (Teatr Powszechny, dawny klub Mózg Powszechny)
Otwarcie DAS. „Excrescence – Body Extension Open Source" + „Procesy Nocne"
otwarcie Sceny DAS
instalacja multiplayer VR & performance

19.00, foyer Teatru Powszechnego
Oprowadzanie performatywne przez twórców i twórczynie po instalacji „Sąsiedztwo – granice bliskości"

19.30, Scena Mała
„Jak ocalić świat na małej scenie?"
reż. Paweł Łysak

20.00, Scena Duża
„Bachantki"
reż. Maja Kleczewska

9 grudnia, niedziela

10.30 – 12.00, foyer główne Teatru Powszechnego
„Śniadanie z klimatem"
➤ uczestniczki: Agnieszka Holland, Joanna Rajkowska, Olga Tokarczuk
➤ moderatorzy: Iwona Kurz, Edwin Bendyk

12.00 – 18.00, foyer Teatru Powszechnego
„Sąsiedztwo – granice bliskości". Instalacja performatywna.
instalacja performatywna Fundacji Strefa WolnoSłowa, kuratorka: Agnieszka Różyńska

12.15 ‒ 14.30, Scena Mała
Słownik Przyszłości: algorytm
warsztaty wydobywcze

12.15 – 14.30, Scena Duża
Słownik Przyszłości: troska
warsztaty wydobywcze

12.15 – 14.30, foyer Teatru Powszechnego
Słownik Przyszłości: uczenie się
warsztaty wydobywcze

15.15 – 16.45, Scena Duża
„Strumyczki faszyzmu. Od diagnozy do oporu". Debata.
➤ uczestnicy: prof. Małgorzata Fuszara, Magdalena Gawin, Piotr Laskowski, Honorata Sadurska
➤ moderatorki: Julia Minasiewicz, Sebastian Słowiński

15.15 – 16.45, Scena Mała
„Obywatelska Ustawa Antysmogowa"
➤ prezentujący: Anita Cieślicka, Michał Zadara

17.00 – 19.00, Scena Duża
„Feminizacja polityki". Debata.
➤ uczestnicy: Justyna Glusman, Aldona Machnowska-Góra, dr Ewa Rumińska-Zimny, Joanna Scheuring-Wielgus, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, dr hab. Joanna Wowrzeczka, prof. Maciej Gdula
➤ moderatorka: Agata Diduszko-Zyglewska

19.00, DAS
Otwarcie DAS. „Excrescence – Body Extension Open Source" + „Procesy Nocne"
instalacja multiplayer VR & performance

19.30, sala warsztatowa (Teatr Powszechny, poziom – 1)
„Siłaczki" – pokaz filmu
reż. Marta Dzido i Piotr Śliwowski

19.30, Scena Mała
„Jak ocalić świat na małej scenie?"
reż. Paweł Łysak

20.00, Scena Duża
„Bachantki"
reż. Maja Kleczewska

Więcej informacji, rejestracja i program Forum: http://forumprzyszloscikultury.pl/2018/start

 Mateusz Węgrzyn
Materiał organizatora
3 grudnia 2018