Dorota Ignatjew kandydatką KZ ZZAP i Koła ZASP

Członkowie KZ ZZAP oraz Koła ZASP przy Teatrze Osterwy poprosili Dorotę Ignatjew o udział w konkursie na dyrektora. Obecna dyrektorka lubelskiej sceny wyraziła zgodę.

5.03.2020 Lublin

Zarząd KZ ZZAP oraz Koła ZASP przy Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Do Sz. P. Doroty Ignatjew
Dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Członkowie KZ ZZAP oraz Koła ZASP przy Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie zwracają się do Szanownej Pani Doroty Ignatjew z prośbą o udział w konkursie na Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz na podstawie uchwał przyjętych przez wymienione wyżej organizacje społeczne, deklarują poparcie dla jej kandydatury w konkursie na Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prosimy o podjęcie decyzji o udziale w konkursie do dnia 10.03.2020.

Z wyrazami szacunku:

Przewodniczący Koła ZASP przy Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie
Paweł Kos

Z upoważnienia przewodniczącego KZ ZZAP Wojciecha Dobrowolskiego
Daniel Salman

W odpowiedzi na pismo Zarządu KZ ZZAP oraz Koła ZASP, w dniu 10.03.2020 na spotkaniu z pracownikami Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie Dorota Ignatjew wyraziła zgodę.

 (-) (-)
Materiał nadesłany
11 marca 2020
Portrety
Dorota Ignatjew