Dyrektor na koniec wakacji

Pod koniec sierpnia poznamy nazwisko nowego dyrektora szczecińskiej Opery na Zamku. O stanowisko ubiegać się będą trzy osoby, wśród nich Jacek Jekiel, obecny p.o. dyrektora.

Dotychczas odbyło się jedno posiedzenie komisji, podczas którego sprawdzono kandydatury pod względem formalnym. Na tym etapie zdyskwalifikowano jeden ze złożonych wniosków (pretendent nie mógł udokumentować wymaganego stażu na kierowniczym stanowisku).

Kolejne spotkanie komisji jest zaplanowane na 22 sierpnia. Wówczas to przesłuchani zostaną wszyscy ubiegający się o możliwość kierowania muzyczną placówką. Wskazany zostanie również zwycięzca konkursu, choć może również zapaść decyzja o nierozstrzyganiu postępowania i rozpisaniu kolejnego.

Ostateczne zakończenie procedury i zaakceptowanie lub odrzucenie wyboru komisji leży w gestii zarządu województwa.

Do czasu rozstrzygnięć, pełniącym obowiązki dyrektora Opery na Zamku pozostaje Jacek Jekiel. Stanowisko zostało mu powierzone w październiku ubiegłego roku po nagłej rezygnacji Angeliki Rabizo. Marszałek województwa zdecydował wówczas o delegowaniu do muzycznej instytucji Jekiela, wtedy dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim.(kas)
Kurier Szczeciński
30 lipca 2014