ESK 2016. Brakujący element Lublina

W siedmiu miastach ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zorganizowane zostaną debaty o ich kulturowym "kodzie genetycznym". Pierwsza z nich - w Lublinie 3 października.

"Poprzez debaty ekspertów i warsztaty kreatywne z udziałem mieszkańców będziemy pomagać miastom w ich kulturalnym przeobrażeniu. Przed debatą animujemy lokalne fora internetowe, a następnie spisujemy wszystkie propozycje w formie memorandum dla mediów, władz miasta i dla samych mieszkańców" - piszą organizatorzy projektu "DNA Miasta - Polska 2009", czyli kwartalnik "Res Publica Nowa" współpracujacy z wieloma lokalnymi partnerami. Wobec środowisk lubelskich stawiają wyzwanie: stwórzmy kulturowy kod genetyczny Lublina.

Aby jednak w ogóle podjąć dyskusję, trzeba sformułować problem. Dla Lublina problemem jest... "brakujący element". Inicjatorzy projektu wyjaśniają: "Lublin, najbardziej na wschód wysunięty przyczółek kultury, pozostaje wciąż miejscem nieodkrytym, choć liczba atutów, którymi to miasto dysponuje, jest ogromna - potężny ośrodek akademicki ze stutysięczną rzeszą studentów; architektura, która zaciekawia i zachwyca; wydarzenia kulturalne, których częstotliwość i różnorodność budzi podziw. Wydaje się jednak, że w układance stanowiącej Lublin brakuje elementu, który wyraźnie ukierunkowałby to miasto w... no właśnie, w którą stronę? To być może ten brak sprawia, że od kilku lat z Lublina wyjeżdża więcej ludzi niż do niego przyjeżdża. A czego chce sam Lublin i jego mieszkańcy? Jaką stolicą może zostać prowincjonalne miasto? "Brakujący element" staje się w tym świetle dyskusją o unikatowości Lublina."

Debata w Lublinie odbędzie się 3 października o godz. 11. w siedzibie Radia Lublin. Najpierw swe przemyślenia przedstawia trójka panelistów. Będą to: Taras Woźniak, wybitny intelektualista ukraiński, tłumacz, eseista, filozof i politolog, dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych Okręgu Lwowskiego, redaktor naczelny ukazującego się we Lwowie magazynu "Ji", w Lublinie znany ostatnio z łamów internetowego, lubelskiego pisma "kulturaenter"; Ewa Kipta - architekt i urbanistka, członkini Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji; oraz Tomasz Pietrasiewicz - animator kultury, reżyser teatralny, dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Druga część będzie miała charakter kreatywnych warsztatów, podczas których wypowiedzą się już sami mieszkańcy Lublina, przedstawiciele środowisk kulturalnych i organizacji pozarządowych, miasta, biznesu i mediów - "skrytykują, a następnie zaproponują własne rozwiązania i ułożą swoje miasto od nowa". Debatę poprowadzi Wojciech Przybylski, wydawca "Res Publiki Nowej".

Kolejne debaty cyklu "DNA Miasta - Polska 2009" odbędą się w Łodzi, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Toruniu. Info: www.dnamiasta.plGrzegorz Józefczuk
Gazeta Wyborcza Lublin
29 września 2009