Grand Prix dla „Lwów nie oddamy"

Spektakl „Lwów nie oddamy” z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zdobył Grand Prix 54. Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie. Współautorką scenariusza i reżyserką jest Katarzyna Szyngiera. Przedstawiono go 12 maja na scenie Teatru Lalek Pleciuga. Wyniki konkursu ogłoszono nazajutrz. O nagrody rywalizowało dziewięć spektakli, także z Belgii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji przeglądu było zapytanie z wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka": „Coś jej winien?" skłaniające do refleksji nad powinnością i winą w relacjach ludzkich. „Lwów nie oddamy" wpisuje się w to, podejmując ważki temat złożonych i trudnych, współczesnych, ale obarczonych historią, relacji pomiędzy Polakami, a Ukraińcami.

„Lwów nie oddamy", spektakl Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, który zdobył Grand Prix 54.Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie, powstał na podstawie materiału dokumentalnego. Wykorzystującego wypowiedzi zebrane w wywiadach, ankietach i innych źródłach pisanych. Grają w nim Dagny Cipora, Oksana Czerkaszyna, Małgorzata Machowska, Mateusz Mikoś, Piotr Napieraj, Robert Żurek oraz gitarzysta Jacek Sotomski. Współautorami scenariusza są także Marcin Napiórkowski i Mirosław Wlekły. Scenografię zaprojektowali Przemysław Czepurko i Katarzyna Ożgo, kostiumy Ireneusz Zając.

Spektakl Szyngiery ma już na koncie nagrodę dziennikarzy 5. Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie. Uczestniczył na 39. Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. Za niespełna dwa tygodnie zaprezentuje się w Gdyni, na 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
14 maja 2019
Spektakle
Lwów nie oddamy