Grotowski w twórczości młodych

Dziś rozstrzygnięty został konkurs dla młodych twóców w ramach organizowanych w teatrze "Dni Grotowskiego"

Do konkursu przystąpili uczniowie rzeszowskich szkół zainspirowani osobą i twórczością Jerzego Grotowskiego. Podczas uroczystej gali młodzi twórcy odebrali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Jury w składzie: Agnieszka Wajda, Jerzy Lubas, Krzysztof Motyka przyznało następujące nagrody:

W kategorii Gimnazjum:
I Nagroda literacka – Agnieszka Miśta za opowiadanie „Kto potrafiłby opisać, co czuł?”
I Nagroda plastyczna – Małgorzata Woźny „Mowa bez słowa, słowo nie z mowy ”
II Nagroda – Beata Pacholicka za rysunek „Grotowski”
III Nagroda – Lidia Dobrowolska za plakat okolicznościowy „Grotowski jako reżyser”
Wyróżnienie - Patrycja Kucharzyk za portret Jerzego Grotowskiego

W kategorii Szkoły Średnie:
I Nagroda – nie przyznano
II Nagroda – Katarzyna Piróg rysunek "Bez tytułu"
III Nagroda – Liliana Zielińska „Akcja szarego dnia”

Nagroda specjalna dla Janusza Midury za jednoaktówkę „Nieświadomość”.(-)
Materiały Teatru
29 grudnia 2009