Grzegorz Puchalski - klarnet

Pierwszy klarnecista Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku).

W latach 1985-88 był członkiem Białostockiego Kwintetu Klarnetów, z którym dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych.

Jest założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu kameralnego „Ars Iuvenum”, z którym występuje do dnia dzisiejszego w kraju i za granicą.

W 1992 roku odbył mistrzowski kurs klarnetowy w Wiedeńskim Konserwatorium. Doskonalił swoje umiejętności instrumentalne podczas kursów mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych europejskich klarnecistów w ramach corocznych Festiwali Klarnetowych w Krakowie.

Od 1999 roku pełni funkcję kierownika grupy klarnetów. W styczniu 2004 roku został powołany na stanowisko kierownika grupy instrumentów dętych drewnianych Orkiestry Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

W czerwcu 2010 roku otrzymał nagrodę artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt działalności.

Od ponad 24 lat prowadzi klasę klarnetu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Od 1998 roku pełni obowiązki wicedyrektora tej placówki do spraw Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
(materiał udostępniony przez artystę)(-)
Materiały OiFP
21 czerwca 2012