Józefina Bielska (1882 - 1964)

Urodziła się 22 kwietnia 1882 we Lwowie. Zmarła 10 maja 1964 w Skolimowie.

Właściwie Józefa Gwiszcz, Gwiżdż. Była córką Marcina i Tekli Gwiszczów (Gwiżdżów). Uczyła się śpiewu w konserwatorium lwowskim. W 1898-1901 pod nazwiskiem panieńskim występowała w teatrach lwowskich; była chórzystką i grała niewielkie role jak np. Teresa ("One"). W 1903-05, już pod pseudonimem Bielska, występowała w zespole Juliana Myszkowskiego m. in. w Ciechocinku, Lublinie, a także w warszawskich teatrach ogrodowych Renaissance; śpiewała w tym czasie duże partie w operach, jak np. Małgorzata ("Faust"), Hanna ("Straszny dwór"), a przede wszystkim występowała w operetkach. 6 kwietnia 1905 wystąpiła w Filharmonii w Warszawie, a 20 lipca tego roku debiutowała w Warszawskich Teatrach Rządowych w partii Rozalindy ("Zemsta nietoperza") i została zaangażowana do zespołu operetki, w którym pozostała do 1915.

Podczas I wojny światowej przebywała w Rosji i wraz z Wincentym Rapackim (synem), z którym była przez wiele lat związana, występowała w operetkach i wodewilach polskich, m.in. w Moskwie (1916), Kijowie (1917), Petersburgu i Charkowie.

W 1918 wróciła do Warszawy i do 1920 należała do zespołu teatru Czarny Kot. W 1920 występowała w teatrze Miraż, w 1921 w operetkach w Teatrze Nowym, w 1922-24 w Teatrze Nowości. W 1924 była na występach gościnnych w Toruniu i zapewne wkrótce opuściła scenę. Od 1946 mieszkała w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Wg Ludwika Sempolińskiego była to "wodewilistka obdarzona pięknym głosem i takimiż warunkami, pełna kobiecości". Szczególne sukcesy odnosiła w partii tytułowej w "Krysi leśniczance";,,grała z tą rozbrajającą naiwnością, która serdecznie bawiła" (Ludwik Sempoliński). Śpiewała też m.in. takie partie jak: Księżniczka ("Kochany Augustynek"), Eurydyka ("Orfeusz w piekle"), Mimoza ("Gejsza"), Adela ("Życie paryskie"), Halina ("Polska krew"). Ponadto często występowała w modnych wówczas jednoaktowych wodewilach i farsach. Grała też w kilku filmach polskich, jak np. "Skandal przy ulicy Szopena" (1911), "Kosz primadonny" (1911), „Dzień kwiatka" w reż. Juliana Krzewińskiego (1911).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973(-) (-)
Dziennik Teatralny
10 maja 2022