Julia Hartwig honorowym obywatelem Lublina?

Radni będą głosować nad projektem uchwały na październikowej sesji rady miasta. Szansę na tytuł honorowego obywatela Lublina poza poetką Julią Hartwig ma kompozytor Andrzej Nikodemowicz i znana głównie z przyjaźni z Karolem Wojtyłą Wanda Półtawska

Tytuł honorowego obywatela Lublina jest przyznawany przede wszystkim osobom związanym z miastem. Julia Hartwig, jedna z najwybitniejszych polskich poetek, urodziła się w Lublinie, tutaj skończyła gimnazjum im. Unii Lubelskiej i pisała swoje pierwsze wiersze. - Lublin należy do bardzo intymnego zakątka mojej biografii - tak Julia Hartwig mówiła w 2006 roku na łamach "Gazety". W wierszu "Elegia lubelska" z tomu "Nie ma odpowiedzi" autorka pochyla się nad wspomnieniem o nieistniejącym już wielokulturowym mieście swojego dzieciństwa, gdzie obok siebie leżała ikona i obrazek z Jezusem, a w dzielnicy żydowskiej słychać było okrzyki "w niezrozumiałym języku/które cichną nagle w piątkowe wieczory/kiedy przez okna połyskują światła zapalonych świec". - Wielu poetów czerpie swą siłę z zasobów dzieciństwa, ja nie umiałam chyba ich spożytkować. Z czasem jednak dokonała się we mnie jakby mitologizacja Lublina - w ten sposób o swoim rodzinnym mieście poetka mówiła w rozmowie z Markiem Radziwonem.

Honorowe obywatelstwo dla Julii Hartwig byłoby także symbolicznym podkreśleniem znaczenia jej rodziny. Ojciec Julii Ludwik Hartwig przyjechał ze swoją rodziną do Lublina w 1921 roku i założył zakład fotograficzny przy ul. Namiestnikowskiej (dziś Narutowicza). Chętnie fotografował też widoki Lublina i aktorów grających w Teatrze Miejskim. Brat Julii Edward Hartwig był jednym z najbardziej znanych polskich artystów fotografików. W tym roku mija stulecie od jego urodzin.

Kandydaturę Julii Hartwig pozytywnie zaopiniował Konwent Honorowy Wyróżnień Miasta Lublin, w którym są aktualny prezydent miasta i jego poprzednicy, przewodniczący rady miasta oraz przewodniczący kolegium rektorów uczelni publicznych Lublina.

Nad prezydenckim projektem uchwały w sprawie nadania poetce honorowego obywatelstwa Lublina 15 października będą głosować miejscy radni. - Wszystko jest teraz w rękach rady miasta, ale jestem głęboko przekonana, że będą za uhonorowaniem Julii Hartwig - uważa Iwona Haponiuk, dyrektorka kancelarii prezydenta Lublina.

Poetka wie o tej propozycji. Osobiście rozmawiał z nią na ten temat Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie poetce honorowego obywatelstwa. - Mówiła, że będzie szczęśliwa, jeśli dostanie ten tytuł. Obiecała, że przyjedzie do Lublina - mówi "Gazecie" Tomasz Pietrasiewicz.

Zaznacza, że Teatr NN od blisko pięciu lat zabiega o nadanie Julii Hartwig honorowego obywatelstwa Lublina. Z tą samą inicjatywą w 2006 roku wystąpił lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Jeśli radni miejscy w październiku przyjmą projekt uchwały w tej sprawie, to uroczystość nadania poetce tytułu honorowego obywatelstwa odbędzie się jeszcze w październiku w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Wydarzenie będzie połączone z wręczeniem poetce "Kamienia", czyli nagrody festiwalu Miasto Poezji organizowanego przez Teatr NN. Jej pierwszym laureatem był poeta Ryszard Krynicki. Teatr NN z tej okazji wyda także okolicznościowy tomik poezji, w którym znajdą się wiersze Julii Hartwig o Lublinie.

Andrzej Nikodemowicz

Kompozytor, pianista i pedagog. Urodził się we Lwowie. W 1980 roku przeprowadził się do Lublina. Wykładał na UMCS i KUL. Przez dziesięć lat był dyrygentem chóru w lubelskim Wyższym Seminarium Duchownym. W 1999 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Lublina.

Wanda Półtawska

Psychiatra i katolicka działaczka, autorka "Beskidzkich rekolekcji", książki o przyjaźni swojej i jej rodziny z Karolem Wojtyłą. Włoski dziennik "La Stampa" pisał, że niektóre jej listy adresowane do Jana Pawła II mogą opóźnić beatyfikację papieża.

Wanda Półtawska urodziła się w Lublinie, w trakcie II wojny światowej została aresztowana przez gestapo. Była więziona na Zamku Lubelskim, a potem w obozie Ravensbrück.

Honorowi obywatele Lublina

Marian Chojnowski, pierwszy powojenny prezydent miasta (1994), Jan Paweł II (1997), abp Bolesław Pylak (1997), Norman Davies (2000), Ryszard Kaczorowski (2002), Rocco Buttiglione (2005), Rita Gombrowicz (2007).

Ciągle wpływają kolejne wnioski o uhonorowanie kolejnych osób zasłużonych dla Lublina. Organizacje i osoby prywatne do tej pory zgłosiły kandydatury m.in. Wandy Wiłkomirskiej, Tomasza Kawiaka, prof. Wiesława Chrzanowskiego, prof. Władysława Bartoszewskiego i Wiesława Myśliwskiego. Na tej liście był do tej pory także prof. Andrzej Nikodemowicz i Julia Hartwig.

O Andrzeju Nikodemowiczu i Wandzie Półtawskiej będziemy pisać w przyszłym tygodniuMałgorzata Szlachetka
Gazeta Wyborcza Lublin
28 września 2009