Jurkowski - promocja albumu

Białostocki Teatr Lalek od kilku lat prowadzi swoistą działalność wydawniczą. Dotychczas ogłaszaliśmy drukiem głównie teksty sztuk lalkowych, których nie sposób znaleźć na półkach księgarskich. Ukazał się tom baśni Marty Guśniowskiej (2008), cykl sztuk o misiu Tymoteuszu Jana Wilkowskiego (2009), wybór tekstów dla teatru lalek klasyka literatury Jana Ośnicy (2010), dwa teksty sztuk Marty Guśniowskiej dla najnajmłodszych widzów, będących inspiracją do spektakli BTL-u: Pan Brzuchatek(2010) i Misiaczek(2011). Każda z tych książek miała osobliwy kształt, na poły teatralny, bo BTL nie jest oficyną wydawniczą.

Tym razem oddajemy do rąk naszych przyjaciół wydawnictwo albumowe. Dla nas wyjątkowe, bo przedstawiające dorobek jednego z najwspanialszych twórców w blisko sześćdziesięcioletniej historii Białostockiego Teatru Lalek, związanego z tym teatrem od 40 lat znakomitego scenografa, malarza, grafika, wieloletniego pedagoga i wielkiego artysty - Wiesława Jurkowskiego.

Album ten obejmuje trzy najważniejsze pola działalności Wiesława Jurkowskiego: scenografię, malarstwo i grafikę. Na każdym z nich Jurkowski zaznaczył wyrazistą linią swoje imię. Jego twórczość dawno przekroczyła granice Białegostoku i Białostockiego Teatru Lalek. Jest autorską wizją postrzegania i rozumienia świata oferowaną widzom, głównie teatralnym i bywalcom wystaw plastycznych. Mamy nadzieję, że ten album przyczyni się do ponownego spotkania, a może dopiero odkrycia fascynującej osobowości i wyobraźni Wiesława Jurkowskiego.

Wiesław Jurkowski jest autorem niemal 60 scenografii do spektakli Białostockiego Teatru Lalek, m.in. Kartoteki Różewicza, Niech żyje Punch!, Wesołych kogucików Moczurowa, Szewczyka Dratewki Kownackiej, Don Żana, Czarodziejskich skrzypiec Pocciego, Sześciu małych pingwinów Apriłowa, Słowika Brylla, Nim zapieje trzeci kur... Szukszyna, Kabaretu Dada Szelachowskiego, Krzesiwa Andersena, Baśni o dwóch nieustraszonych rycerzach Ośnicy, Testamentu Villona i Zamku Kafki. W 2009 roku przygotowaliśmy jego wielką jubileuszową wystawę scenografii, w 2011 - wystawę malarstwa, które teraz znalazło się w przygotowanym przez BTL albumie. Oddając hołd wielkiemu artyście, chcemy uhonorować przede wszystkim wspaniałego człowieka, skromnego i nieprzeciętnego zarazem, który związał się przed laty z naszym teatrem i - mamy nadzieję - wciąż czuje się z nim związany.

W wieczorze promocyjnym, który rozpocznie się na małej scenie BTL-u 17 stycznia o godzinie 18.00, wezmą udział m.in. autorzy albumu: Izabella Mazur-Tymburska, Andrzej Dworakowski, przedstawiciele firmy poligraficznej Arka-Druk w Białymstoku oraz zaproszeni goście i wieloletni partnerzy sceniczni Wiesława Jurkowskiego: Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński i Tomasz Jaworski.

Promocja albumu w Białostockim Teatrze Lalek - 17 stycznia 2012, godz. 18.00.(-)
Materiały Teatru
9 stycznia 2012