Kolejna dotacja dla Teatru Fredry

Tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło wniosek "Wymiana dachu oraz konserwacja sali widowiskowej Teatru" w programie Rozwój Infrastruktury Kultury 2016 w priorytecie Infrastruktura kultury. Teatrowi gnieźnieńskiemu przyznano dofinansowanie w wysokości 450 000 zł.

To już drugie w tym sezonie środki przekazane na modernizację i przebudowę infrastruktury Teatru Fredry. W styczniu Teatr otrzymał dotację równą 2 000 000 zł. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich i zostały przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Teatr Fredry w Gnieźnie w tym sezonie artystycznym zakończył prace remontowe nad południowo-wschodnią ścianą budynku w ramach projektu "Remont elewacji Teatru - południowo-wschodnia część" oraz realizację dwóch projektów artystyczno-edukacyjnych - "Alicja. Twoje odbicie w lustrze" oraz "ReStart - Łańcuch sztuki". Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udział w projektach był bezpłatny, a Teatr im. A. Fredry mógł zaprosić do ich prowadzenia wybitnych artystów i pedagogów.

Intencją podejmowanych przez Teatr Fredry działań, oprócz stworzenia strategicznego ośrodka kulturalnego regionu, jest dołączenie do grona nowoczesnych europejskich instytucji kultury.(-) (-)
Materiał Teatru
4 marca 2016