Komu Teatr Siemaszkowej?

Po zwolnieniu Remigiusza Cabana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, na giełdzie kandydatów nieoficjalnie już pojawili się Jacek Bunsch, Jan Nowara, Waldemar Matuszewski, Marek Pasieczny, Andrzej Chichłowski i... Remigiusz Caban.

6 bm. minął termin składania dokumentów. Wieść niesie, że do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wpłynęło 10 ofert. Kto pokieruje najstarszą i najważniejszą zawodową sceną na Podkarpaciu? Zdecyduje komisja w skład której wejdą trzej przedstawiciele zarządu woj. podkarpackiego oraz po dwóch ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych w teatrze. Sprawdzi zgodność ofert z formalnymi kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu. Na tej podstawie dopuści kandydatów do konkursu.

Następnie przeanalizuje ich koncepcje programowe, organizacyjne i finansowe oraz przeprowadzi z nimi rozmowy.

Nowy dyrektor obejmie funkcję gdzieś na progu kwietnia, na trzy do pięciu sezonów. Do tego momentu teatrem zarządza Agnieszka Gawron, dyrektor organizacyjno - finansowy.Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
10 lutego 2014