Koncert wielkopostny z udziałem chóru i orkiestry

11 kwietnia 2014 o godz. 19.30 artyści Opery na Zamku wykonają mszę estońskiego kompozytora Arvo Pärta uzupełnioną krótkimi utworami religijnymi autorstwa Węgra Györgyego Deáka-Bárdosa.

W Berliner Messe w bardzo zwartej formie zawarte są stałe części mszy. Dzieło łączy tradycje Kościoła Wschodu i Zachodu. Jest jednym z najdobitniejszych przejawów ciągle obecnej tradycji mistycznej we współczesnej muzyce.

Koncert odbędzie się w kościele garnizonowym w Szczecinie.(-) (-)
Materiał Opery
9 kwietnia 2014