Konferencja Naukowa "Muzyka a teatr tańca" w Lublinie

Zakład Teatrologii UMCS oraz Lubelski Teatr Tańca zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka a teatr tańca". Konferencja odbędzie się w ramach 14. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Może być to zatem doskonała okazja do skonfrontowania poglądów i punktów widzenia różnych przedstawicieli środowiska tanecznego, muzycznego i naukowego, a jednocześnie podjęcia próby uporządkowania dotychczasowych ustaleń na temat związków i roli obu dziedzin sztuki

Najważniejszym celem Konferencji będzie szerokie spojrzenie na wzajemne relacje pomiędzy muzyką a teatrem tańca. Jak pokazuje historia, rola muzyki w twórczości poszczególnych twórców zmieniała się, wielu z nich prezentowało odkrywcze i nowatorskie podejście do niej dając temu wyraz w swoich choreografiach, które zaczynały zmieniać myślenie o teatrze tańca, przenosić je w nieznane dotychczas rejony. We współczesnych spektaklach teatru tańca muzyka inspiruje, dopełnia, opowiada historie a czasem tworzy dodatkową warstwę formalną, bodziec do głębszych poszukiwań znaczeń i estetyk. Inny punkt odniesień tworzą biografie znanych kompozytorów lub wątki zaczerpnięte z ich twórczości. Konferencja ma zatem odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób muzyczne inspiracje znajdują swoje odbicie w niejednokrotnie skomplikowanym przekazie teatru tańca, jaka jest w nim rola muzyki, czym się ona charakteryzuje i co decyduje o jej kompozycji i wyborze.

Organizatorzy pragną, aby konferencja zgromadziła najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów, naukowców, praktyków międzynarodowej sceny tańca oraz kompozytorów tworzących muzykę do prezentacji tańca współczesnego. Zachęcamy zatem do wzięcia udziału osoby naukowo zajmujące się zagadnieniami teatru tańca, studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, kulturoznawczych, muzycznych a także wszystkich pasjonatów teatru tańca z całej Polski i Europy. Mamy nadzieję, że przygotowane referaty i dyskusje przyczynią się do rozwoju badań nad teatrem tańca w Polsce.

Uzupełnieniem przedstawianych prelekcji i dyskusji będą spektakle, projekcje filmowe oraz spotkania z twórcami w ramach 14. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca (10-14.11.2010), których tegoroczna tematyka jest ściśle związana z tematem konferencji. Dla wszystkich uczestników przewidziane są zniżki na spektakle przedstawiane w ramach Festiwalu. Program Festiwalu już wkrótce na stronie www.ltt.art.pl oraz www.dancefestival.lublin.pl.Barbara Szymańska
Teatr dla Was
27 października 2010