Konkurs

Zgodnie z zapowiedzią, Zarząd Województwa Pomorskiego oraz prezydent Gdyni ogłosili konkurs na dyrektora naczelnego Teatru Muzycznego w Gdyni.

Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe (co najmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych). Preferowane są osoby znające problematykę życia teatralnego i muzycznego oraz zagadnień związanych ze zdobywaniem funduszy pozabudżetowych i środków z UE. Jak widać, poszukiwany jest menedżer, który zadba o teatr od strony finansowej i organizacyjnej. Zwycięzca konkursu zapewne wybierze dyrektora artystycznego. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej zaplanowano na 21 października, termin rozpatrzenia wniosków 3O listopada.Grażyna Antoniewicz
POLSKA Dziennik Bałtycki
19 września 2013