Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Teatr Lalek "Pleciuga" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie polegającym na prowadzeniu blogu poświęconego teatrowi, zjawiskom życia teatralnego oraz własnym przeżyciom i przemyśleniom dotyczącym teatru. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej (klasy 4–6), gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w województwie zachodniopomorskim.

Celami konkursu są:
- zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu teatralnym
- zachęcenie dzieci i młodzieży do wypracowania samodzielnego języka potrzebnego do mówienia o przeżyciach kulturalnych
- wykształcenie w dzieciach i młodzieży umiejętności oraz nawyku samodzielnych, opiniotwórczych działań związanych z teatrem
- połączenie tradycji kultury teatralnej z nowymi mediami
- umożliwienie dzieciom i młodzieży indywidualnego, intymnego przeżywania oraz osobistego wypowiadania się na temat teatru.

Konkurs rozpoczyna się 18 lutego 2013 roku i trwa do 20 października 2013 roku.
Więcej informacji o konkursie na stronie: www.teatroblog-pleciuga.blogspot.com(-) (-)
Materiał Organizatora
20 lutego 2013