Konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą scenografii

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze i historii sztuki. Zwycięska praca zostanie wydana nakładem Muzeum Śląskiego.

Tematyka nadesłanych na konkurs prac powinna skupiać się wokół zagadnień i problemów strony wizualnej przedstawienia, filmu czy filmu animowanego. Konkurs obejmuje prace doktorskie dotyczące problematyki scenografii i przestrzeni teatralnej, scenografii filmowej oraz prace na temat filmu animowanego; monografie scenografów; zagadnienia obejmujące historię oraz współczesność teatru i filmu polskiego, akcentujące wpływ scenografii na kształt szerszego zjawiska historyczno-kulturowego.

Czekamy na prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań. Poszukujemy autora z pasją, potrafiącego w ciekawy, barwny sposób przedstawić plastyczną stronę teatru czy filmu. Pragniemy popularyzować wśród szerszej publiczności zagadnienia dotyczące scenografii.

Prace konkursowe z dopiskiem: "Konkurs na pracę doktorską z dziedziny scenografii" prosimy nadsyłać od 30 stycznia do 15 lipca 2014 roku na adres:

Biblioteka

Muzeum Śląskie

al. W. Korfantego 3

00-005 Katowice

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie scenografia-polska.pl oraz spatium.scenografia-polska.pl.(-) (-)
Materiał organizatora
31 stycznia 2014