Kto mnie spartaczył

Artyści Białostockiego Teatru Lalek pokazali na VII Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "Spowiedź w drewnie" Jana Wilkowskiego

W drewnianej chałupie umiera Jaś Wowro. Całe życie rzeźbił księdzu proboszczowi drewniane figury świętych, żeby przypominały wiernym o życiu wiecznym. Aż siły odeszły. I Jaś już wie, że Chrystusa Frasobliwego nie dostruga.

Wówczas żywy plan zaczyna się mieszać z lalkowym: na stole Jaśka, jak na ołtarzu, ożywa strugana figurka Jezusa. Jej partnerem jest aktor. Tak uczłowieczony Frasobliwy dopomina się o prawą nogę. W końcu przyjmuje ostatnią spowiedź Jaśka. Materializują się w niej Jaśkowe grzechy. Są nimi święci z drewna (a z nimi aktorzy w wiejskich ubraniach do pracy), którzy zgodnym chórem twierdzą, że ich spartaczono.

Święte dziewice jak beki. Święty Sebastian, któremu się głowa chyboce. Święty Franciszek z jedną rączką długą, a drugą krótką. Matka Boska z sercem boleśnie przekłutym siedmioma mieczami. Ale to jeszcze jest do wybaczenia.

Pyskaci święci zmuszają Jaśka, by wyjawił Panu Jezusowi największą tajemnicę. Ukrytą figurę Marii Magdaleny, którą przerobił na Kukaśkę. Jasiek drewna nie miał, a przez wieś szła, gibiąc biodrami, piękna dziewczyna, goła jak ją Pan Bóg stworzył. - Nie kuś, Kaśka, Jaśka! - wołali za nią gospodarze, żegnając się. Jasiek napatrzeć się nie mógł, a potem chwycił witkę wierzbową i giął ją w rękach, żeby przypomnieć sobie ten ruch bioder. I wystrugał Kukaśkę. Ale figurka już się ruszać nie chciała.

Czemu Pan Bóg dał mi tylko krzynę talentu? - zastanawia się Jasiek i umiera, przywalony pokracznymi rzeźbami. I w chałupie zostaje jedynie Frasobliwy. Niedokończony, pozbawiony Boskiej mocy, niepotrafiący zapobiec samosądowi dokonanemu na Jaśku, niemogący ocalić mu życia. Niedostrugany Jezus na podobieństwo Jaśka.Leszek Karczewski
Gazeta Wyborcza Łódź
15 listopada 2003