Leon Tarasewicz laureatem

8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie Leon Tarasewicz został uhonorowany Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od osiemnastu lat przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za szczególne osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 18 lat instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda doceniła Laureata za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza, w trakcie kolejnych edycji dorocznego festiwalu „Trialog" w Krynkach na Podlasiu.

Dziewiętnasta już gala, podczas której wręczono Nagrodę im. Prof. Aleksandra Gieysztora, odbyła się 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie. Jak mówił Maciej Kropidłowski, wiceprezes zarządu Citi Handlowy wręczając nagrodę:

Współzarządzam instytucją finansową o wymiarze globalnym. Tworzą ją setki tysięcy ludzi – z różnych kręgów kulturowych, o różnych przekonaniach i różnym pochodzeniu. Wszystkie przenikające się i zależne od siebie... I właśnie w tej różnorodności od lat upatruję bogactwa mojej instytucji oraz źródła jej innowacyjności. Dlatego to świadome budowanie mostów stanowi dla mnie kwintesencję działań Pana Leona Tarasewicza.

Leon Tarasewicz to jeden z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych, a także profesor sztuk plastycznych. Pełen inwencji, odkrywa coraz to nowe oblicza tak starej i, wydawałoby się, dobrze już rozpoznanej dyscypliny, jaką jest malarstwo. W Polsce Tarasewicz współpracuje z warszawską Galerią Foksal, poznańską Galerią Ego, a także lubelską Galerią Białą. Wielokrotnie brał również udział w zbiorowych prezentacjach sztuki polskiej za granicą, m.in. w Sao Paulo, Korei, Sztokholmie, Frankfurcie, Wenecji czy Rzymie. Z kolei w Akademii Sztuk Pięknych prowadzi Gościnną Pracownię Malarstwa. Od chwili debiutu jest wyrazistą postacią życia artystycznego, chociaż za główny punkt na mapie świata uznaje rodzinne białostockie Waliły. Podkreśla białoruskie korzenie, identyfikuje się z zamieszkującą tamte tereny mniejszością białoruską w Polsce. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie o sprawach tejże mniejszości. Sprzyja inicjatywom mającym na celu ożywienie białoruskiej kultury, m.in. współtworząc w podlaskich Krynkach festiwal „Trialog".

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Villa Sokratesa, która kultywuje pamięć i propaguje twórczość zmarłego białoruskiego pisarza Sokratesa Janowicza. „Trialog" to kilkudniowe sympozjum twórców z różnych zakątków świata, poświęcone odnoszącym się szeroko do białoruskości tematom. Wydarzeniu przewodzi właśnie sam Leon Tarasewicz. Poprzez Trialog Białoruski Villa Sokratesa kontynuuje dzieło zapoczątkowane przez nieżyjącego publicystę i pisarza, dla którego Krynki były centrum wszechświata, a promowanie literatury i kultury białoruskiej - jedną z najważniejszych spraw. Przez wiele lat zwoływał do siebie tłumaczy i literaturoznawców z Polski i zagranicy. Podtrzymując działalność i wartości Sokratesa Janowicza, Leon Tarasewicz mówi o swojej pracy: Kultura, która rozwija się na tamtych terenach, granicy jakby nie uwzględnia. Tylko ciągłość kulturowa daje ciągłość istnienia. Dzięki takim wydarzeniom białoruska kultura zaczyna istnieć na mapie Europy, a wielokulturowe i wielowyznaniowe życie społeczne mieszkańców regionu nabiera mocy i znaczenia.

Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, tel. 501 128 882,
E-mail: krzysztof.kaczmar@kronenberg.org.pl
Agata Charuba-Chadryś, kierownik ds. kontaktów z mediami, tel. (0-22) 692 9416
E-mail: agata.charubachadrys@citi.com

Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych, takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 6,6 tys. klientów korporacyjnych i ok. 680 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 36 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.(-) (-)
Materiał organizatora
10 lutego 2018