List otwarty dyplomantów Wydziału Lalkarskiego AST

Piszemy do Państwa w sprawie spektaklu dyplomowego "Słaby rok". Chcemy wyjaśnić sytuację związaną z nagłym odwołaniem naszego uczestnictwa w Festiwalu Szkół Teatralnych oraz przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie - piszą sygnatariusze listu.

Oficjalnie podawaną przyczyną odwołania były niejasności związane z prawami autorskimi. Ten problem został już rozwiązany. Nową oficjalną przyczyną jest brak "lalkowości" naszego spektaklu. Do tego zarzutu odnosimy się w liście otwartym do Władz Uczelni, który załączamy do wglądu.


LIST OTWARTY

Do władz wszystkich wydziałów, wykładowców, pracowników oraz studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

W SPRAWIE "LALKOWOŚCI" DYPLOMU STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LALKARSKIEGO AST "SŁABY ROK"

Szanowni Państwo!

Chcemy zająć stanowisko w sprawie niejasnej i oficjalnie niedoprecyzowanej definicji środków wyrazu teatru lalek. Jako debiutujący artyści w swoim spektaklu staramy się przedstawić istotę i właściwości współczesnego teatru lalek, tak jak go dzisiaj rozumiemy i chcemy propagować. Zarówno od strony warsztatu, jak i poruszanej tematyki.

W przedstawieniu zastanawiamy się nad kondycją zawodu aktora lalkarza i artysty w ogóle.

Szeroko rozumiana "lalkowość" jest dla nas sposobem myślenia o konstrukcji spektaklu i doborze metafor. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju przedstawienie nie powstałoby na żadnym innym wydziale. Używamy środków wyrazu artystycznego, których nauczyliśmy się przez cztery lata edukacji na wydziale lalkarskim AST. W strukturze przedstawienia korzystamy z:

- animacji lalki,
- animacji obiektów,
- gry aktorskiej w masce,
- ożywiania przedmiotu,
- gry aktorskiej w planie żywym,
- choreografii,
- piosenki aktorskiej,
- improwizacji,
- środków multimedialnych,

Jesteśmy zaskoczeni, że w oczach Władz Uczelni spektakl nie reprezentuje "lalkowości" i zadziwia nas rozdźwięk pomiędzy interpretacjami tego pojęcia. Oczywistym jest dla nas, że jak każde pojęcie w sztuce ma ono nieostre granice i my, jako artyści mamy prawo i obowiązek te granice eksplorować i renegocjować. Zgłębiliśmy i szanujemy klasyczne rozumienie teatru lalek, ale nie czujemy się zobowiązani do tego rozumienia ograniczać, zwłaszcza w pracy dyplomowej.

Jesteśmy wdzięczni za daną nam przestrzeń wolności wyrazu artystycznego. Prosimy o szansę konfrontacji naszego spektaklu z dyplomami innych wydziałów w ramach Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Nie chcemy być wykluczeni. Uważamy, że dyplom "Słaby rok" godnie reprezentuje Wydział Lalkarski.

Dyplom "Słaby rok" nie jest spektaklem "lalkowym" w klasycznym rozumieniu. Korzystamy w nim jednak z umiejętności i kompetencji, jakie nabyliśmy w trakcie studiów właśnie na Wydziale Lalkarskim.

Spór o to, czy "Słaby rok" jest spektaklem lalkowym jest de facto sporem o definicję i wizję teatru. Jako młodzi artyści, uważamy że konserwatywne postrzeganie Wydziału Lalkarskiego jest dla nas krzywdzące i ograniczające. Nie można zmusić artysty do wyboru konkretnych środków wyrazu. Bunt zawsze będzie oczywistym następstwem. Wydział Lalkarski potrzebuje reformy, a my odmawiamy bycia kolejnym pokoleniem, które poddaje się tradycyjnemu już wykluczeniu.

Znamienne jest to, że nie walczymy nawet o oficjalne uczestnictwo w konkursie dyplomów. Nam nie wolno nawet pokazać się w nurcie "off".

Osobą jednoznacznie rozstrzygającą w naszej sprawie jest Pani Rektor Dorota Segda. Szanujemy i cenimy jej zdanie. Pani Rektor uznała nasz dyplom za bardzo dobry, choć nie lalkowy. Rozumiemy takie podejście, ale zastanawiamy się dlaczego tylko nas obowiązują zaostrzone kryteria?

Regulamin Festiwalu nie określa, że sztuki prezentowane w nurcie "off" mają być "lalkowe", mówi natomiast, że mają przedstawiać specyfikę Wydziału. Jesteśmy przekonani, że nasz spektakl tę specyfikę ukazuje w pełni i to na wysokim poziomie artystycznym. Specyfika ta jest również głównym tematem naszego spektaklu.

Chcielibyśmy prosić Państwa o oficjalne poparcie dla naszego udziału w Festiwalu. Uważamy, że spełniamy wymogi nurtu "off" i chcemy uczestniczyć w spotkaniu młodych aktorów z całej Polski na równych prawach.

Dyplomanci i realizatorzy spektaklu "Słaby rok":

Łukasz Zubrzycki
Maciej Kaczor
Matylda Matuszak
Katarzyna Faszczewska
Joanna Sobocińska
Kaja Janiszewska
Martyna Matoliniec
Marta Franciszkiewicz
Karolina Marcisz
Magdalena Marcinkowska
Samanta Zwolennik
Zuzanna Kotara
Martyna Majewska
Dawid Majewski
Marta Wiśniewska
Jakub Jan Frączek
Artur Mazur
Anna Haudek(-) (-)
Materiał AST
23 kwietnia 2019
Spektakle
Słaby rok
Portrety
Martyna Majewska