Łódzka szkoła wygrywa. Teatr Nowy zatrudnia

Znamy już werdykt jurorów XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych. Studenci PWSFTViT są najlepsi!

Od poniedziałku do czwartku widzowie obejrzeli 19 spektakli dyplomowych z wszystkich państwowych szkół aktorskich w Polsce: z Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Łodzi. Tak jeszcze w historii festiwalu nie było. Ponad połowę nagród zgarnęli studenci PWSFTviT.

- Życzymy wam trudnego życia, bo tylko takie jest godne artysty - mówili podczas zakończenia FST konferansjerzy, studenci III roku wydziału aktorskiego. W podobnym tonie głos zabrał Robert Gliński, rektor Filmówki. - To taki wasz punkt zwrotny. Teraz wchodzicie w nowy etap swojego życia. Będzie ciężko - ostrzegał. I dodał: - Czekacie na telefon z Hollywood. Od razu wam mówię - on nie zadzwoni. Ale musicie grać. Nawet na małych scenach, u ciotki na poddaszu. To będzie świadczyło o was jako o artystach.

Wielokrotnie przy okazji FST poruszany był temat źle skonstruowanych spektakli. Zarzut, że koncepcja reżyserska nie pozwala zabłysnąć studentom, nie pojawił się jednak w tym roku. Niemal wszystkie dyplomy pozwoliły młodym aktorom stworzyć charakterystyczne role. Ale werdykt jurorów potwierdza, że łódzka uczelnia była w tym roku najlepiej przygotowana.

Jurorami 28. Festiwalu Szkół Teatralnych byli: Henryk Jacek Schoen, dyrektor teatru Bagatela w Krakowie, Adam Orzechowski, dyrektor teatru Wybrzeże w Gdańsku, Paweł Szkotak, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, i Violetta Laszczka-Bubień z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Musieli wybrać najzdolniejszych z blisko 70 aktorów, którzy zaprezentowali się na festiwalu. Obejrzeli 16 dyplomów i wybrali dwa, ich zdaniem, najlepsze.

Nagrodami, jak co roku, były przede wszystkim pieniądze. Dodatkowo telewizja i gazety zobowiązały się do śledzenia postępów laureatów swoich nagród, a "Kalejdoskop" umieści na okładce twarz nagrodzonego przez siebie aktora. Obiecującą nagrodę dwójce młodych aktorów wręczyła Mirosława Marcheluk, dyrektor artystyczny Teatru Nowego: etaty w teatrze. - Oby więcej takich nagród w przyszłości, i to od dyrektorów teatrów z całej Polski - mówił na zakończenie Gliński.

Werdykt

Jurorzy przyznali trzy równorzędne pierwsze nagrody za najlepsze role męskie: Michałowi Jarosowi, Andrzejowi Niemytowi i Pawłowi Paczesnemu (wszyscy z PWSFTViT). Pierwszą nagrodę za najlepszą rolę żeńską zdobyła Weronika Nockowska (AT w Warszawie). Drugą nagrodę aktorską zdobyła Katarzyna Zawiślak-Dolny (PWST Kraków). Trzecią dostała Iwona Karlicka (z Łódzkiej Szkoły Filmowej). Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego powędrowała do Marka Nędzy (PWSFTViT). Nagrodę aktorską ufundowaną przez firmę Maytone zdobył Michał Napiątek (PWSFTViT). Wyróżnienia trafiły do: Szymona Budzykowskiego (z PWST Kraków), Katarzyny Dałek (Łódź), Marka Kudełko (AT Warszawa), Karoliny Michalik (PWST Kraków), Szymona Nowaka (z AT w Warszawie) i Natalii Rybickiej (AT w Warszawie). Nagrodę zespołową ufundowaną przez prezydenta miasta Łodzi przyznano wykonawcom "Plasteliny" w reż. Małgorzaty Bogajewskiej (dyplom PWSFTViT): Michałowi Jarosowi, Orianie Soice, Andrzejowi Niemytowi, Jakubowi Mrozowi, Marcinowi Włodarskiemu, Agnieszce Żulewskiej, Małgorzacie Kocik, Michałowi Sękiewiczowi, Piotrowi Jęczarze, Janowi Marcinowskiemu, Annie Sandowicz i Joannie Koc. Nagrodę zespołową ufundowaną przez Małgorzatę Badowską przyznano aktorom grającym w "Próbach" w reż. Pawła Miśkiewicza i Macieja Podstawnego (dyplom z PWST Kraków): Markowi Braunowi, Michałowi Chołce, Piotrowi Hudziakowi, Natalii Jakubowskiej, Michałowi Siudakowi, Radosławowi Sołtysowi, Katarzynie Zawiślak-Dolny, Agnieszce Findysz, Pawłowi Izdebskiemu, Wiktorowi Korzeniowskiemu, Karolinie Łękawie i Karolinie Michalik. Nagrodę Radia Łódź zdobyli: Weronika Nockowska (z AT w Warszawie) i Andrzej Niemyt (z PWSFTViT). Nagrodę firmy OPUS Film dla najbardziej Obiektyw-nych aktorów zdobyli: Magdalena Łaska (z PWSFTViT) i Grzegorz Daukszewicz (z AT w Warszawie). Nagrodę publiczności otrzymali Agnieszka Żulewska i Marek Nędza z łódzkiej Filmówki. Nagroda Teatru Nowego - dwa etaty przyznane przez dyrektorkę Mirosławę Marcheluk - trafiła do Anny Szymańczyk (AT w Warszawie) i Marcina Włodarskiego (z PWSFTViT). ZASP wyróżnił Aleksandrę Dytko (PWST Wrocław) i Katarzynę Dałek (PWSFTViT). Studolarówkę Jana Machulskiego "Bądź orłem, nie zniżaj lotów" Katarzynie Dałek wręczyła Halina Machulska, żona słynnego reżysera i aktora. Nagroda prof. Michała Pawlickiego przyznawana przez Ewę Mirowską i Wojciecha Malajkata trafiła do Andrzeja Niemyta (PWSFTViT). TVP3 nagrodziło Iwonę Karlicką (Łódź) i Marcina Januszkiewicza (AT Warszawa). W najbliższym numerze "Kalejdoskopu" na okładce zobaczymy Marka Nędzę (PWSFTViT), którego redakcja doceniła za sztukę pięknego mówienia. Recenzenci łódzcy przyznali nagrodę Iwonie Karlickiej, a nagroda "Gazety Wyborczej" trafiła do Marka Nędzy.Joanna Rybus
Gazeta Wyborcza Łódź
17 maja 2010