Mickiewicz w Lalkach

W najbliższą sobotę – 29.10 o 17:00 – zapraszamy do wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na premierę BALLAD I ROMANSÓW VER. 2022 w reżyserii Roksany Miner. Przedstawienie dedykowane jest młodzieży w wieku 13+.

Teksty Mickiewicza odbierane są często jako skostniałe, przestarzałe, nieaktualne i nudne. Inscenizacja Roksany Miner będzie swoistego rodzaju odczarowaniem i reinterpretacją BALLAD I ROMANSÓW.

Realizatorzy zmieniają to stereotypowe myślenie, rzucają nowe światło i jakość na tekst Adama Mickiewicza, tworząc tym samym wspólne pole do polemiki i rozmów dla nauczycieli i uczniów.

Reżyserka spektaklu, wyłuskując wspólne tematy/ wspólne mianowniki tematyczne takie jak — wiara, fascynacja, nieszczęście, miłość, zdrada, kara, śmierć czy sprawiedliwość — tworzy nieodwracalną więź między romantyzmem a współczesnością.

Spektakl BALLADY I ROMANSE ver. 2022 w reżyserii Roksany Miner powstał na podstawie Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Reżyserka wykorzystała teksty będące wykładnią polskiego romantyzmu — Świteź, Romantyczność, Lilije, Rybka, Świtezianka.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

 Karolina Sobolewska
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
25 października 2022
Portrety
Roksana Miner