"Młodzi na scenę" - program dla niezależnych twórców

Teatr Rozbark uruchamia nowy program prezentacji spektakli. Program przeznaczony jest dla młodych, niezależnych twórców, którzy nie posiadają własnej sceny.

Celem programu jest wsparcie najciekawszych artystów młodego pokolenia sztuki teatralnej w Polsce poprzez prezentację ich dorobku na profesjonalnej scenie teatralnej. Począwszy od marca 2015, raz w miesiącu będziemy prezentować na scenie Teatru ROZBARK spektakle młodych interesujących twórców.

Dla kogo?

Odbiorcami programu są młodzi (do 30 roku życia), niezależni artyści szeroko rozumianej sztuki teatralnej (teatr tańca, teatr ruchu, teatr dramatyczny, teatr muzyczny, teatr lalkowy i inne formy). Do programu aplikować mogą zarówno osoby indywidualne, jak i grupy teatralne, fundacje i stowarzyszenia, artyści profesjonalni, alternatywni, jak i grupy amatorskie. Z programu wyłączone są zespoły posiadające stały dostęp do sceny. W ramach programu prezentowane mogą być zarówno spektakle gotowe, jak i premiery.

Co oferujemy?

- bezpłatne udostępnienie sceny Teatru ROZBARK do przeprowadzenia prób i prezentacji spektaklu;

- profesjonalną promocję twórców i spektaklu;

- obsługę techniczną i wsparcie merytoryczne w prezentacji spektaklu;

- bezpłatny nocleg w hotelu Teatru.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające:

- wypełniony formularz aplikacji

- opis spektaklu + krótka charakterystyka twórców

- rider techniczny spektaklu (w przypadku spektakli, które miały już swoją premierę)

- zdjęcia i video spektaklu (w przypadku spektakli, które miały już swoją premierę)

należy wysłać drogą mailową na adres: a.wroblowska@teatrrozbark.pl w tytule maila wpisując "MŁODZI NA SCENĘ". Zgłoszenia należy wysłać do 23 lutego 2015. Formularz aplikacyjny można pobrać ze strony www.teatrrozbark.pl

Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi zgłaszającymi się do programu. Teatr nie oferuje honorarium za spektakle wybrane do prezentacji. Teatr nie pokrywa kosztów podróży twórców.(-)
Materiał Teatru
18 lutego 2015