Nagrody TR Warszawa przyznane!

Laureatem Nagrody Debiut TR 2021 przyznawanej podczas Forum Młodej Reżyserii w Krakowie został Wojciech Rodak (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżyser spektaklu „PTAKI. Instrukcja".

W ramach tegorocznego Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, przyznaliśmy także wyróżnienia dla:

Olgi Ciężkowskiej (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie),
Karoliny Szczypek (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) oraz
Jana Jelińskiego (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) i
Tomasza Fryzła (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie).

Werdykt zespołu programowo-artystycznego TR Warszawa przyznającego Nagrodę Debiut TR, który został ogłoszony podczas zakończenia 10. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie:

Środowisko studentek i studentów szkół teatralnych w szczególny sposób doświadczyło skutków pandemii Covid-19, która utrudniła pracę sceniczną nad etiudami i egzaminami, a także w poważny sposób ograniczyła możliwości zawodowego startu. Świadomi wyzwań z jakimi mierzą się dzisiaj młode reżyserki i młodzi reżyserzy, postanowiliśmy wyjątkowo w tym roku rozszerzyć formułę nagrody Debiut TR, aby pomóc w ich profesjonalnym rozwoju. Obok głównej nagrody Debiut TR, będącej zaproszeniem do wyreżyserowania spektaklu
z zespołem TR Warszawa, zdecydowaliśmy przyznać także cztery wyróżnienia połączone z różnymi formami współpracy lub gościnnej prezentacji przedstawień w TR Warszawa.

Po obejrzeniu spektakli konkursowych oraz nurtu OFF 10. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, Grzegorz Jarzyna, dyrektor artystyczny TR Warszawa w porozumieniu z Pawłem Kulką, koordynatorem zespołu artystycznego TR Warszawa i Romanem Pawłowskim, pełnomocnikiem dyr. TR Warszawa do spraw programowych, przyznaje:

- dwa równorzędne wyróżnienia w postaci zaproszenia do wyreżyserowania w TR Warszawa pokazów warsztatowych tekstów, wyłonionych w konkursie dramaturgicznym „Nigdy nie będziesz szła sama" w sezonie 2021/2022 dla:

- Olgi Ciężkowskiej (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżyserki spektaklu „Orfeusz i Eurydyka // All about love no.1"
- Karoliny Szczypek (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), reżyserki przedstawienia „Spektakl dyplomowy, czyli kilka słów o przemocy w teatrze" (produkcja Teatr Nowy Proxima w Krakowie);
- wyróżnienie dla Jana Jelińskiego (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), reżysera spektaklu „Nimfy 2.0" (produkcja Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie) - w postaci zaproszenia do gościnnej prezentacji wyróżnionego spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2021/2022;
- wyróżnienie dla Tomasza Fryzła (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżysera spektaklu „Bezpieczne miejsce" (produkcja: Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie) w postaci zaproszenia na rezydencję reżyserską w TR Warszawa w sezonie 2021/2022, obejmującą m.in. propozycję asystentury przy produkcji projektu Philippe Quesne, zaproszenie do wyreżyserowania pokazu warsztatowego tekstu wyłonionego w konkursie dramaturgicznym „Nigdy nie będziesz szła sama" oraz zaproszenie do gościnnej prezentacji spektaklu „Bezpieczne miejsce" w TR Warszawa.

Nagrodę Debiut TR 2021 w postaci zaproszenia do wyreżyserowania spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2021/2022 otrzymuje Wojciech Rodak (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżyser spektaklu „PTAKI. Instrukcja". Jest to nagroda za twórczy polot, dojrzałość artystyczną oraz umiejętność pracy z zespołem aktorskim.

Gratulujemy!

NAGRODA DEBIUT TR
Nagroda Debiut TR została powołana w listopadzie 2015 roku w ramach nurtu programowego LINII NOWYCH TALENTÓW. Wyróżnienie przyznawane jest co roku na Forum Młodej Reżyserii, organizowanym przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Nagroda wspiera rozwój najciekawszych reżyserów i reżyserek teatralnych młodego pokolenia. Nagrodzeni przez zespół programowy TR Warszawa studenci i studentki wydziałów reżyserii otrzymują zaproszenie do zrealizowania przedstawienia w TR Warszawa w kolejnym sezonie teatralnym. Laureatami i laureatkami nagrody są: Jędrzej Piaskowski (Debiut TR 2015), Klaudia Hartung-Wójciak (Debiut TR 2016), Grzegorz Jaremko (Debiut TR 2017), Katarzyna Minkowska (Debiut TR 2018) oraz Wiktor Bagiński (Debiut TR 2019).

LINIA NOWYCH TALENTÓW
Inkubator nowych talentów i nowatorskich projektów – Start-up TR, działający na bazie oryginalnych praktyk i programów warsztatowych, wypracowanych w TR Warszawa (Debiut TR, Teren Warszawa, TR/PL, Teren TR, Młody TR). Co roku w programie TR Warszawa pojawiąją się spektakle lub czytania performatywne co najmniej dwóch debiutujących w Warszawie twórców i twórczyń: reżyserów/reżyserek, dramatopisarzy/dramatopisarek. Nie budujemy stałego zespołu współpracujących twórców i twórczyń, ale pracujemy na rzecz rozwoju całego polskiego teatru, ze szczególnym naciskiem na sztukę reżyserii. TR Warszawa rozpoznaje nowe talenty i pełni rolę ekspercką, budując kapitał wiedzy na temat nowego polskiego teatru. Wybrane projekty rozwijamy we współpracy z partnerami zagranicznymi.Poszukujemy nowych talentów poprzez konkursy zamknięte i otwarte (Debiut TR, Teren TR, pitchingi); konkursy na staże, asystentury i rezydencje; research na wydziałach reżyserii szkół teatralnych oraz research na festiwalach teatralnych i w teatrach partnerskich za granicą. Wyboru twórców dokonuje specjalnie do tego powołany zespół, składający się z przedstawicieli zespołu artystycznego TR Warszawa.

Współpracujemy z osobami twórczo myślącymi o teatrze i sztukach performatywnych, otwartymi na doświadczenia z innych dyscyplin sztuki, zainteresowanymi rozwijaniem pracy z zespołem aktorskim; twórcami i twórczyniami zaangażowanymi w problemy współczesnej rzeczywistości, dla których teatr to przestrzeń wolności, miejsce badania kondycji człowieka i świata.

W ramach linii nowych talentów w ostatnich sezonach artystycznych w TR Warszawa spektakle zrealizowali m.in.: Anna Karasińska („Ewelina płacze", „Fantazja"), Piotr Trojan („Grind/r"), Magda Szpecht („Możliwość wyspy", „Wracać wciąż do domu"), Wojciech Blecharz („Soundwork"), Katarzyna Kalwat („Holzwege", „Rechnitz. Opera. Anioł Zagłady", „Maria Klassenberg", „Staff Only" - koprodukcja Biennale Warszawa i TR Warszawa), Małgorzata Wdowik („Piłkarze", „Strach"), Jędrzej Piaskowski („Puppenhaus. Kuracja", „Dawid jedzie do Izraela"), Klaudia Hartung-Wójciak („Chinka"), Grzegorz Jaremko („Woyzeck") oraz Wiktor Bagiński („Serce").

 Kaja Stępkowska
Materiał TR Warszawa
18 maja 2021