Nowy dyrektor Muzycznego bez konkursu

Jest decyzja w sprawie sposobu wyboru dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni. Nowy szef reprezentatywnej sceny Trójmiasta zostanie wybrany w trybie pozakonkursowym.

Teatr Muzyczny nie ma dyrektora naczelnego i artystycznego od stycznia 2013 roku, gdy niespodziewanie wskutek choroby zmarł dotychczasowy sternik teatru, Maciej Korwin. Obowiązki zmarłego dyrektora rozdzielono na trzech jego współpracowników: Wojciecha Dmochowskiego (wcześniej zastępcę dyrektora naczelnego), sprawującego aktualnie funkcję dyrektora naczelnego gdyńskiej sceny, Bernarda Szyca (aktora Teatru Muzycznego i przyjaciela Macieja Korwina), pełniącego odtąd funkcję dyrektora ds. artystycznych teatru oraz Bogdana Gasika (muzyka orkiestry Teatru Muzycznego), obecnie zastępcy dyrektora naczelnego.

Dotychczasowy układ miał funkcjonować do wyboru nowego dyrektora. Procedura wyłonienia nowego kandydata przeciągała się jednak w czasie. Wiadomo, że Wojciech Dmochowski 1 stycznia 2014 roku przejdzie na emeryturę. Rozpisano konkurs na stanowisko dyrektora, który nie przyniósł rozstrzygnięcia. Przez dwa tygodnie zastanawiano się w jaki sposób wybrać nowego dyrektora - czy rozpisać drugi konkurs na to stanowisko, czy wskazać kandydata na dyrektora bez konkursu.

- Po konsultacjach z marszałkiem Strukiem i prezydentem Szczurkiem podjęliśmy decyzję, że kolejny konkurs nie będzie organizowany. Oznacza to, że jest zgoda by szukać kandydata w trybie pozakonkursowym - mówi Władysław Zawistowski, dyrektor departamentu ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kandydat wskazany przez Departament ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego będzie musiał zyskać aprobatę marszałka Mieczysława Struka i prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Wybrany kandydat musi jeszcze zostać zaakceptowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który powoła go na to stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Muzycznego.

W praktyce trudno przypuszczać, aby minister zablokował decyzję marszałka. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, rozmowy z kandydatem na stanowisko dyrektora powinny się zakończyć do końca miesiąca. Jest więc szansa, aby nowy dyrektor przejmie teatr zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, od 1 stycznia 2014 roku.Łukasz Rudziński
Trojmiasto
16 listopada 2013