O Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych

Nakładem Teatru im. Wandy Siemaszkowej ukazało się cenne wydawnictwo - "Rzeszowskie Spotkania Teatralne 1961 - 20011". Opracowane pieczołowicie przez Ewę Fudalę, dziennikarkę, od jakiegoś czasu związaną z rzeszowskim teatrem. Encyklopedycznie niezwykle pomocne przyszłym autorom wszelkich artykułów i nawet prac naukowych

Ewa Fudala skrupulatnie i z wrażliwością dla licznych detali zebrała dane informacyjne dotyczące poszczególnych sztuk goszczących w minionych latach na rzeszowskiej scenie dramatycznej w ramach Rzeszowskich Spotkań Teatralnych – imprezy festiwalowej cieszącej się na Podkarpaciu wielkim uznaniem. Wydawnictwo zawiera bogaty wybór zdjęć, spośród których część stanowią prawdziwe perełki pozwalające przywołać czas przeszły i często wybitnych artystów, którzy bądź już odeszli, bądź ich kariery potoczyły się w sposób olśniewający i dla nich samych nie przewidywalny.

Rzeszowskie Spotkania Teatralne do dziś wzbudzają ogromne zainteresowanie. Ale szczególnym wzięciem cieszyły się w czasach, kiedy telewizja była w powijakach, a twarze aktorów z innych teatrów, niż rzeszowski, znano jedynie z prasy lub z filmów. Dlatego coroczny przyjazd podziwianych gwiazd sceny do Rzeszowa bywał dużym wydarzeniem. Miasto gościło wówczas w dość krótkim czasie często po kilkadziesiąt sławnych osobistości aktorskich. Ówczesna prasa – szczególnie gazeta codzienna „Nowiny”, z entuzjazmem wypowiadała się o tym święcie teatru i wiernie oddawała jego atmosferę. Do oglądania występów gościnnych teatrów chętnych nie brakowało. Świadczyła o tym ilość sprzedawanych biletów. A wszystkie teatry zaproszone po raz pierwszy w 1961 roku, także w poźniejszych latach, grały i grają do dzisiaj zawsze przy wypełnionej po brzegi widowni.

Najwięcej innowacji w programie Rzeszowskich Spotkań Teatralnych wprowadzono w czasie, gdy dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej był Bogdan Ciosek (lata 1987–1998). Wtedy wzbogacono ich program m.in. o wystawy dzieł sztuki i spotkania z artystami. Z kolei w czasie dyrekcji Zbigniewa Rybki, zainaugurowano I Biennale Plakatu Teatralnego, od 1994 roku organizowane zamiennie z Biennale Grafiki Komputerowej. W roku 2008 dyrektor Przemysław Tejkowski podjął decyzję, że miejsce tej drugiej imprezy zajmie Multimedia Szajna Festiwal, na którym oceniane są nie tylko prace graficzne, ale także utwory sztuki audiowizualnej.

Rzeszowskie Spotkania Teatralne są jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na Podkarpaciu i jedną z najstarszych imprez tego typu w Polsce. Dlatego dobrze się stało, że zadbano o ocalenie ich od zapomnienia wydając publikację Ewy Fudali „Rzeszowskie Spotkania Teatralne 1961 – 20011” – znakomity przewodnik po rzeszowskiej przeszłości teatralnej: tej bardziej, i tej mniej odległej.   

„Rzeszowskie Spotkania Teatralne 1961 – 20011”
autor: Ewa Fudala
wydawca: Teatru im. Wandy Siemaszkowej Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
9 stycznia 2012