Obecność w dźwięku

„Dom Dźwięku jest miejscem, w którym można spędzić wolny czas, wspólnie coś przeżyć lub zrobić. Dom Dźwięku może być również rozumiany jako sytuacja, w której bez względu na światopogląd, czy społeczne podziały można razem doświadczać dźwięku, ale w innym wymiarze niż na tradycyjnym koncercie" – zapowiada wydarzenie kompozytor i autor instalacji Wojtek Blecharz.

Poszukiwanie wspólnotowości poprzez muzykę – widzowie wraz z aktorami będą współtworzyć ten spektakl-instalację. Premiera 1 kwietnia br. na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

Dzisiejsza nowa muzyka: koncertowa, symfoniczna lub operowa jest przeznaczona przede wszystkim do słuchania czy oglądania. Doświadczanie muzyki bardzo często ograniczone jest do intelektualnego procesu angażującego głównie zmysły wzroku i słuchu, co nie do końca idzie w parze z faktem, że nasza percepcja jest ucieleśniona, że „odbieramy świat" całym ciałem, zapominając, że dźwięk jest wibracją-materiałem, który możemy przecież poczuć nie tylko jako odbiorcy, ale też jako jego twórcy. Dom Dźwięku jest instalacją performatywną, w której publiczność może obcować z muzyką w sposób bardziej aktywny niż tylko słuchając, w której grupa obcych sobie ludzi, bez względu na podziały, światopogląd i doświadczenie muzyczne może stworzyć z dźwięku swojego rodzaju „współbrzmiącą wspólnotę". Dom Dźwięku, tak jak kiedyś Domy Kultury, czy Domy Rzemiosła, to miejsce spotkania, wspólnego spędzania czasu, w którym umożliwia się uczestnikowi aktywne tworzenie dźwięku, zbiorową kontemplację, ale też indywidualne, głębokie nasłuchiwanie. Od uczestnictwa widzów będzie zależeć jak elementy Domu Dźwięku się zakomponują i wspólnie ze sobą zabrzmią.

„Temat obecności w dźwięku jest czymś, co nurtuje mnie od dłuższego czasu, w szczególności fakt, że w zachodnich społeczeństwach zwyczaj wspólnego muzykowania np. dla zabawy, przy pracy, czy w celach rytualnych praktycznie wymarł, a muzyka utraciła wiele ze swoich pierwotnych społecznych funkcji w kontekście zbiorowości czy uczestnictwa. Obecnie tylko nieliczni kompozytorzy piszą muzykę przeznaczoną do grania dla szerszych grup odbiorców, dziś głównie powstają utwory do słuchania, przeznaczone dla wyselekcjonowanego grona wykonawców. Jeszcze w XIX wieku, w większości europejskich metropolii mieszczanie grywali dla przyjemności pisane dla nich utwory fortepianowe, kwartety smyczkowe, czy pieśni na głos z fortepianem" – opisuje artysta.

Wojtek Blecharz to jeden z niewielu polskich kompozytorów muzyki poważnej młodego pokolenia, który jest znany na całym świecie, z wykształcenia jest oboistą i kompozytorem, ukończył klasę kompozycji w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (AMFC) w Warszawie i obronił doktorat na słynnej University of California w San Diego. Jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych, ma w dorobku utwory orkiestrowe, kameralne, solowe, chóralne oraz muzykę do sztuk teatralnych i teatru tańca. Tworzy instalacje dźwiękowe i audiowizualne, teatr instrumentalny, multimedialne formy muzyczne. Zrealizował m.in. trzy projekty operowe: operę-instalację Transcryptum w Teatrze Wielkim w Warszawie i Park-Operę (Teatr Powszechny) w Parku Skaryszewskim i Body -Operę pokazaną na festiwalu w Huddersfield. Dom Dźwięku, to kolejna Body-Operze i Soundwork z TRWarszawa propozycja nowego modelu odbioru muzyki, który znacznie lepiej odnajduje się w kontekście teatralnym niż w sali filharmonii.

W muzycznej instalacji Wojtka Blecharza będzie można wziąć udział trzykrotnie w ciągu dnia, o godzinie 18:10, 19:00 i 19:50, ten schemat będzie zachowany w każdym dniu spektaklu. Spektakle w MOS odbędą się w dniach: 1, 2 i 4,5 kwietnia, bilety w cenie 25 i 35 zł.(-) (-)
Materiał Teatru
29 marca 2017
Spektakle
Dom dźwięku
Portrety
Wojtek Blecharz