Oczekuje i klasyki, i współczesnych tematów

To już pewne - konkurs się odbędzie. Wiadomo, że teatrem nie będą już razem rządzić Marcin Kowalski i Maciej Nowak. Nazwisko nowego dyrektora i jego zastępcy poznamy jeszcze w tym roku. Przed nimi remont budynku i jubileusz 150-lecia powstania teatru. Pisze Tomasz Nyczka w „Gazecie Wyborczej - Poznań".

W środę, 22 lutego, odpowiedzialny za kulturę zastępca prezydenta Jędrzej Solarski podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Doświadczenie w zarządzaniu

Jak tłumaczy Justyna Makowska, dyrektorka wydziału kultury Urzędu Miasta Poznania, miasto ogłasza konkurs "w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia kadencji dotychczasowego dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, który nastąpi w dniu 31 sierpnia 2023 roku".

W ogłoszeniu konkursowym czytamy, że kandydat na dyrektora musi mieć wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą, a także co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (ewentualnie prowadzeniu działalności gospodarczej). Musi się też znać na funkcjonowaniu publicznych instytucji kultury i pozyskiwaniu funduszy unijnych na ich działalność.

Zapobiegać konfliktom

Miasto podkreśla, że Teatr Polski to instytucja, która działa nieprzerwanie od 1875 r., a jego celem jest "zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkanek i mieszkańców Poznania". Urzędnicy piszą wprost, że w repertuarze teatru uwzględniane muszą być "pozycje stanowiące klasykę polską", choć ma się też "odnosić do najważniejszych tematów współczesności, skłaniając publiczność do krytycznego namysłu".

Sam teatr powinien podejmować inicjatywy edukacyjne skierowane do młodych ludzi. Jak pisze miasto, teatr ma być też otwarty na młodych, seniorów, osoby ze szczególnymi potrzebami i migrantów.

Miasto pisze też: "Organizator oczekuje, że zaproszeni przez kandydatkę lub kandydata do współtworzenia linii programowej twórcy będą przeprowadzać procesy twórcze w duchu bezpiecznych i nieprzemocowych praktyk teatralnych z poszanowaniem godności każdej z osób uczestniczących w procesie powstawania spektaklu". Dodaje, że kandydat musi przygotować program, w którym "zawarte zostaną propozycje działań zapobiegających sytuacjom konfliktowym w zespole, a także narzędzi służących tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich".

Jubileusz i modernizacja budynku

W ogłoszeniu konkursowym czytamy, że teatr ma być "otwarty na współpracę z podmiotami i instytucjami znajdującymi się nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także poza ścisłym centrum miasta".

W 2025 r. teatr będzie obchodził swoje 150-lecie. Program konkursowy ma więc zawierać propozycje działań artystycznych z nim związanych. Nowy dyrektor ma też dbać o zabytkowy budynek teatru i przedstawić wizję funkcjonowania teatru podczas zbliżającego się remontu.

Kandydaci i kandydatki na dyrektora teatru będą teraz musieli przygotować program, a następnie przedstawić go komisji konkursowej. Komisję, która wybierze nowego dyrektora lub dyrektorkę teatru, prezydent powoła w osobnym zarządzeniu.

Konkurs

Już w zeszłym roku w Biuletynie Informacji Publicznej urząd miasta poinformował, że taki konkurs ma zamiar rozpisać. Dyrektor Marcin Kowalski i dyrektor artystyczny Maciej Nowak - teatrem rządzą od 2015 r. - zdziwili się, bo spodziewali się raczej, że prezydent przedłuży im kadencję o kolejnych kilka lat bez ogłoszenia konkursu. Tak się nie stało.

Rzeczniczka prezydenta Joanna Żabierek mówiła "Wyborczej", że "przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora daje nam możliwość zapoznania się z wieloma koncepcjami funkcjonowania instytucji oraz wyboru tej, która będzie w najwyższym stopniu odpowiadała na potrzeby organizatora, ale przede wszystkim właśnie mieszkanek i mieszkańców".

Wystartują osobno

Zarówno Marcin Kowalski, jak i Maciej Nowak mówili nam, że mają zamiar stanąć do tego konkursu.

Ale w nowym konkursie obecni dyrektorzy nie wystartują razem, o czym poinformowali już zespół teatru. Będą ze sobą konkurować. Dlaczego się rozstają? Poszło o konkurs na dyrektora TR Warszawa, w którym w międzyczasie wystartował Nowak bez wiedzy Kowalskiego, jak przekonywał nas dyrektor teatru.

Teraz Marcin Kowalski musi znaleźć kogoś, kto w jego duecie będzie odpowiadał za część artystyczną, a Maciej Nowak - kandydata na dyrektora naczelnego.

Konkurs na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu miasto zamierza rozstrzygnąć jeszcze w tym roku.Tomasz Nyczka
Gazeta Wyborcza Poznan
25 lutego 2023