Odpowiedź na potrzeby naszych czasów

W dniach 11-13 kwietnia w Miejskim Teatrze Miniatura oraz w Ratuszu Staromiejskim - siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury odbędzie się 3. Gdański Festiwal Impro "Podaj Wiosło".

Impro (improv) jest jedną z formuł szeroko rozumianego teatru improwizacji. Specyfiką Impro jest to, że improwizujący urzeczywistniają na scenie pomysły widzów - współuczestników wydarzenia, a czynią to w ściśle określonych ramach gier bądź dłuższych form występu. Dzięki takiej formule spotkanie improwizatorów i widzów jest kreatywne i bardzo wciągające dla obu stron. Za granicą Impro znane jest już od połowy XX wieku, stanowiąc równorzędną gałąź rozrywki, a także bardzo często jest wykorzystywane w treningu aktorskim. W Polsce dopiero odkrywamy tę formę - pewnego rodzaju przełom nastąpił mniej więcej dwa-trzy lata temu. Wtedy to, niezależnie od siebie, zawiązało się kilka grup improwizacyjnych (a przynajmniej można było o nich usłyszeć). Zespoły te działają w różnych środowiskach, nie ma zatem nic dziwnego w tym, że każdy z nich rozwija się samodzielnie, a ich publiczność poznaje formułę właśnie przez nich uprawianą.

Organizując Gdański Festiwal Impro kierujemy się trzema względami:

- po pierwsze umożliwiamy wspólne występy grupom Impro z całej Polski, wymianę poglądów a także doświadczeń (w ramach warsztatu);
- po drugie umożliwiamy mieszkańcom Gdańska i całego Trójmiasta przeżycie twórczej przygody. Ponadto, jakkolwiek Impro jest bardzo atrakcyjne, jest wciąż znane stosunkowo niewielkiej liczbie osób. Faktem jest, że istnieje grupa lojalnych odbiorców, którzy regularnie uczęszczają na występy. Są to w większości studenci. Wyjście do teatru sprawia, że możemy zainteresować tą formą występu nowych odbiorców;
- po trzecie - tworzymy festiwal, który ma szansę stad się jedną z wizytówek Gdańska (i Trójmiasta).

Możemy poszczycić się tym, że Gdańsk stanowił bardzo ważny ośrodek teatrów studenckich (m.in. Bim-Bom - jeden z dwóch pierwszych teatrów studenckich powstałych w Polsce na początku lat 50-tych, czy Festiwal Teatrów Studenckich "Wyjście z cienia"). Obecnie zjawisko teatru studenckiego jako takie nie istnieje, ale potrzeby młodych ludzi pozostają te same. Ufamy, że Impro jest odpowiedzią na potrzeby naszych czasów - dla społeczeństwa interaktywnego. I edycja festiwalu udowodniła, że w świecie okołoteatralno-kabaretowym Gdańsk znów zajmuje bardzo ważne miejsce.(-) (-)
Materiał Teatru
8 kwietnia 2014