Opera wciąż bez siedziby

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wyraził zgody na propozycję dyrekcji Opery na Zamku, dotyczącą ponownych negocjacji warunków najmu kina Colosseum, w którym miałaby się znajdować tymczasowa siedziba Opery.

Firma Euro Centrum Pomerania Sp. z o.o., która jest właścicielem budynku po byłym kinie Colosseum w Szczecinie, przedstawiła dyrekcji Opery na Zamku nową ofertę dotyczącą najmu nieruchomości. Dotychczasowe ustalenia zakładały koszty czynszu i opłat eksploatacyjnych na poziomie 85 400 zł miesięcznie. Umowa miała być zawarta na dwa lata. Oprócz kosztów najmu konieczne było sfinansowanie budowy sceny i technologii teatru (ponad 1 600 000 zł). 

- 5 maja firma ECP przedstawiła nowe warunki ewentualnej umowy. Główna różnica polega na tym, że znacznemu zwiększeniu uległa kwota najmu - z 48 800 zł do 79 300 z - informuje Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. - W efekcie całkowity koszt najmu i kosztów eksploatacyjnych, który obecnie proponuje właściciel budynku, wyniesie120 340 zł miesięcznie. Ponadto ECP domaga się zawarcia umowy najmu na trzy lata. 

Dyrekcja Opery na Zamku przestawiła sytuację podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Województwa. Dyrektor Opery Warcisław Kunc został upoważniony do prowadzenia rozmów z zastrzeżeniem, że jeśli firma ECP nie powróci do wcześniejszych ustaleń, nie dojdzie do podpisania umowy. W przypadku braku porozumienia w tej sprawie Zarząd Województwa oczekuje od dyrekcji Opery opracowania planu wyjazdowej działalności, która powinna być prowadzona podczas remontu siedziby Opery na Zamku.(-)
Kurier Szczecinski
21 maja 2010