Oświadczenie Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów

Oświadczenie Zarządu Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych w sprawie odwołania premiery spektaklu #chybanieja w Teatrze Maska w Rzeszowie

22 lutego 2019, Warszawa


Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec decyzji dyrekcji Teatru Maska w Rzeszowie, odwołującej premierę spektaklu #chybanieja w reż. Pawła Passiniego wg tekstu Artura Pałygi.

Zagwarantowana w Konstytucji RP wolność działalności twórczej i artystycznej (Art. 73: "Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.") - podkreślona zamówieniem przez rzeszowski Teatr przedstawienia u twórców, zaakceptowaniem jego tematu i koncepcji przez dyrekcję rzeszowskiej Maski - zostaje w ten sposób pogwałcona.

Jeśli prawdą jest, że za tą decyzją stoi ingerencja rzeszowskiej kurii i Prezydenta Miasta, to jest to gest cenzorski, na który tym bardziej nie możemy się zgodzić. Oznaczałoby to ciche przyzwolenie na kneblowanie twórczości, dawało zielone światło na ręczne sterowanie możliwymi do podejmowania przez twórców tematami, cofało do mrocznych lat drugiej połowy XX wieku, kiedy o zaistnieniu dzieła sztuki decydowali (choć przynajmniej z imienia i nazwiska) urzędnicy Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk.

Mamy nadzieję na zmianę tej budzącej nie tylko środowiskowy sprzeciw decyzji. A twórców spektaklu zapewniamy o poparciu w ich staraniach o dokończenie rozpoczętej pracy.(-) (-)
Materiał nadesłany
25 lutego 2019
Spektakle
#chybanieja
Portrety
Paweł Passini