Oświadczenie Teatru Imka

Teatr IMKA wystosował oświadczenie dotyczące rozmów ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, które podjął w związku z próbą przejęcia siedziby teatru przez fundację Grażyny Wolszczak.

Oświadczenie Teatru Imka, Warszawa, 14 kwietnia 2020

14 kwietnia 2020 r. doszło do spotkania kierownictwa Teatru IMKA z panią Anną Nowosad, Naczelniczką Związku Harcerstwa Polskiego - spotkania wywołanego próbą wrogiego przejęcia siedziby Teatru IMKA przez aktorkę Grażynę Wolszczak.

Wcześniej na ręce Pani Naczelnik wpłynęło pismo Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy Zwinogrodzkiej, która napisała:

"Kieruję na Pani ręce poparcie wobec starań dyrektora Teatru Imka, pana Tomasza Karolaka, o umożliwienie funkcjonowania tej ważnej, niepublicznej instytucji kultury w dotychczasowej siedzibie, tj. w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, znajdującym się w zarządzie Związku Harcerstwa Polskiego.

Założony w 2010 r. Teatr Imka jest jedną z najaktywniejszych i najbardziej rozpoznawalnych scen prywatnych w naszym kraju, istotnym miejscem na kulturalnej mapie Polski. Przygotowuje wartościowe spektakle we współpracy z uznanymi reżyserami i z udziałem wielu znakomitych artystów. W swojej działalności artystycznej uwzględnia zadania edukacyjne, regularnie realizując przedstawienia dla dzieci i młodzieży. Instytucja jest też beneficjentem Programów Ministra, które w konkursowym trybie dofinansowują wartościowe projekty artystyczne".

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka zwróciła też uwagę na szczególną sytuację instytucji kultury w czasie pandemii, dla których Rząd RP podjął szereg działań ochronnych. "Bez zrozumienia ich obecnej sytuacji oraz bezcennych gestów pomocy i solidarności wielu podmiotom w sferze kultury grozi poważny kryzys" - napisała wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

Podczas wtorkowego spotkania doszło do wyjaśnienia stanowisk ZHP oraz Teatru IMKA. Teatr IMKA w najbliższym czasie ma przedstawić ZHP propozycję warunków pozostania w dotychczasowej siedzibie. Stanie się ona przedmiotem rozmów ZHP i Teatru IMKA. Pani Naczelnik Anna Nowosad w trakcie wykazała zrozumienie dla trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się obecniej Teatr IMKA, jego widzowie i związani z Teatrem artyści oraz twórcy.

Dyrektor Teatru IMKA Tomasz Karolak(-) (-)
Materiał Teatru
15 kwietnia 2020
Portrety
Tomasz Karolak