Poezja Julisza Słowackiego w Ruinach

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza 13 września w niedzielę na godzinę 12.00 do Ruin Teatru Miejskiego na XLIII Krakowski Salon Poezji w Gliwicach -
Poezja Juliusza Słowackiego.


W styczniu Sejm RP ogłosił rok 2009 Rokiem Słowackiego. Przypada w nim dwusetna rocznica urodzin wieszcza, a zarazem sto sześćdziesiąta rocznica jego śmierci. W całej Polsce z tej okazji odbyło się mnóstwo imprez poświęconych wielkiemu poecie, przypominających odbiorcom jego twórczość i biografię. Gliwicki Salon pragnie dołączyć się do tych obchodów, dedykując jedną ze swoich edycji właśnie Słowackiemu.

Poeta ten zdaniem niektórych historyków literatury był największym mistrzem języka polskiego w całej jego historii. Romantyk, mistyk, filozof, wielbiciel Orientu – ucieleśniał ideał poety swoich czasów. Jego twórczość dramaturgiczna to absolutne szczyty ówczesnej literatury. Za życia pozostawał nieco w cieniu swego wielkiego rywala, Adama Mickiewicza, po śmierci zyskał należne sobie uznanie i zainspirował całe pokolenia twórców, w tym zwłaszcza młodopolskich czy okresu dwudziestolecia. To jeden z trzech, może czterech filarów, na których opiera się cała polska literatura. W ramach Salonu, który odbędzie się w jakże romantycznej scenerii Ruin Teatru Miejskiego, poezję wieszcza czytał będzie mistrz mowy wiązanej, wspaniały recytator, doskonale znany gliwiczanom Bernard Krawczyk.

Bilety wstępu: 1 zł
szczegóły: www.teatr.gliwice.pl(-)
Materiały Teatru
31 sierpnia 2009