Premiera jesienią 2018 roku

W dniu 23 października 2017 roku odbyły się obrady Komisji Artystycznej II etapu konkursu „Obcy w domu. Wokół Marca '68".

Komisja Artystyczna w składzie Kamila Dąbrowska, Paweł Kulka, Maria Maj, Roman Pawłowski, Karolina Sakowicz i Jakub Woźniak, po obejrzeniu pięciu prezentacji spektakli warsztatowych w TR Warszawa i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wybrała do III etapu konkursu trzy projekty:

- „4 tygodnie" Aleksandry Jakubczak i Krzysztofa Szekalskiego
- „Second Hand '68" Patrycji Kowańskiej
- „Juden (R)aus Arras" Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy

W opinii Komisji wybrane projekty najpełniej realizują cel konkursu, jakim jest przybliżenie współczesnemu odbiorcy żydowskiego doświadczenia Marca'68. Ich twórcom udało się przerzucić most między teraźniejszością a historią oraz pobudzić do refleksji nad uniwersalnym problemem wymuszonej emigracji. Zaawansowana forma projektów, koncepcja języka teatralnego i dramaturgii dają szansę na rozwój w kolejnym etapie konkursu.

Komisja Artystyczna pragnie jednocześnie podkreślić wysoki poziom wszystkich projektów warsztatowych, zrealizowanych w ramach konkursu „Obcy w domu". Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz TR Warszawa dziękują wszystkim uczestnikom projektu za ogromną pasję i zaangażowanie, z jakimi pracowali nad koncepcjami spektakli o Marcu'68. Wierzymy, że to spotkanie i doświadczenie stanie się inspiracją dla przyszłych projektów artystycznych.

„Obcy w domu. Wokół Marca'68" to wspólny projekt TR Warszawa i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN realizowany z okazji 50. rocznicy Marca'68. Jego celem jest wyłonienie najwartościowszych koncepcji spektakli/wydarzeń performatywnych, dla których punktem wyjścia będzie doświadczenie żydowskiego Marca'68. W lipcu 2017 w zamkniętym konkursie dla młodych twórców z obszaru sztuk performatywnych wyłoniono pięć koncepcji , które zostały pokazane w Muzeum POLIN i w TR Warszawa w październiku 2017 roku. Wybrane przez Komisję Artystyczną trzy projekty zostaną rozwinięte i pokazane w dniach 8-11 marca 2018 w 50. rocznicę Marca'68. Co najmniej jeden z nich zostanie zrealizowany w postaci premiery jesienią 2018 roku. Prezentacjom spektakli towarzyszyć będzie współorganizowana z Muzeum POLIN debata z udziałem świadków historii i ekspertów, zajmujących się Marcem'68 oraz projekcja filmów dokumentalnych o żydowskim doświadczeniu Marca'68.

 Aleksandra Tomaszuk
Materiał organizatora
26 października 2017
Teatry
Muzeum POLIN