Program podyplomowej samoformacji aktorskiej

„Program podyplomowej samoformacji aktorskiej" to projekt realizowany przez Instytut Grotowskiego we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filią we Wrocławiu i przy udziale instytucji partnerskich, m.in. wrocławskich teatrów
i ośrodków kultury.


Uczestnikami pierwszej edycji projektu (wrzesień 2016 – czerwiec 2017), zainicjowanego w ramach programu teatralnego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, będzie dziewięciu absolwentów wrocławskich wydziałów teatralnych, którzy zakończyli naukę w latach 2015 i 2016. Opiekunami merytorycznymi programu są prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, prorektor PWST Filii we Wrocławiu, oraz Jarosław Fret.

Celem Programu jest rozwijanie potencjału młodych artystów kończących szkołę teatralną oraz pomoc w znalezieniu pracy – przede wszystkim przez samodzielne kreowanie miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia własnych grup artystycznych oraz prowadzenia działań teatralnych w różnych przestrzeniach aktywności społecznych i edukacyjnych.

Uczestniczący w „Programie podyplomowej samoformacji aktorskiej" absolwenci PWST Filii we Wrocławiu otrzymają środki finansowe wypłacone na realizację własnych pomysłów artystycznych, z których niektóre zostaną przedstawione na planowanej 30 listopada 2016 roku konferencji prasowej omawiającej założenia projektu.

Prezentacje rezultatów projektów objętych dofinansowaniem (w formie spektakli lub dokładnego przedstawienia i omówienia realizowanych koncepcji) planowane są na maj i czerwiec 2017. Poza pomocą organizacyjną młodzi artyści otrzymają również opiekę merytoryczną oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z przestrzeni teatralnych i uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach i szkoleniach omawiających zagadnienia związane z planowaniem i rozliczaniem projektów, zdobywaniem dodatkowych środków finansowych na działalność teatralną oraz dotyczących tożsamości prawnej.

Opieka merytoryczna: prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Jarosław Fret
Koordynacja projektu: Izabela Młynarz(-) (-)
Materiał organizatora
30 listopada 2016