Przyznano nagrodę PTBT

Do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych w roku 2017 nominowane zostały następujące książki:


- „Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce" - Katarzyna Kułakowska. – Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2017.

- „Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza" – opracowanie: Anna Micińska, Janusz Degler, Stefan Okołowicz, Tomasz Pawlak. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017.

- „Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie" - wybór i opracowanie: Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna. – Warszawa: Fundacja Teatr 21, 2017.

- „Oświecenie. Przedstawienia" (seria: Teatr publiczny. Przedstawienia 1765-2015) - Piotr Morawski. – Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; Wydział Polonistyki UW, 2017.

- „Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 3: 1910-2000" - opracowanie: Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk, Barbara Berger, Krystyna Büthner-Zawadzka, Małgorzata Komorowska. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017.

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach wydaną w roku 2017 otrzymał zespół redakcyjny w składzie: Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk, Barbara Berger, Krystyna Büthner-Zawadzka, Małgorzata Komorowska, za opracowanie „Słownika biograficznego teatru polskiego, t. 3: 1910-2000".

Ogłoszenie tytułu książki-laureatki oraz uroczystość wręczenia Nagrody odbyło się 23 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.Agnieszka Markowska
Dziennik Teatralny
24 kwietnia 2018