Rozpoczęcie projektu

Rafał Gaweł i Konrad Dulkowski z Teatru TrzyRzecze w porozumieniu z domami dziecka i MOPR wpadli na pomysł zorganizowania cyklu działań, których ideą będzie szeroko rozumiane wsparcie. Zajęcia będą dotyczyły teatru i związanych z nim zjawisk oraz działań z pola kultury i edukacji pozaszkolnej.

Dzieci wezmą udział m.in. w warsztatach prowadzonych przez instruktorów teatralnych, znanych aktorów, dziennikarzy i twórców. Zdobędą wiedzę z zakresu autoprezentacji, metod ekspresji scenicznej, teatru współczesnego, sztuki i poznania siebie. Na miejscu ma być też psycholog i wykwalifikowani pracownicy pedagogiczni. Na koniec dzieci miałyby same stworzyć spektakl. Wszystko to za pieniądze od firm, które zgodzą się co miesiąc przekazywać stowarzyszeniu kwotę, będącą równowartością baku paliwa.(-)
Kurier Poranny - Obserwator
7 sierpnia 2012