Sentymentalny spacer po ulicach dawnego Wilna

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oddział Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, które stanowi inaugurację długotrwałej współpracy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie z Polskim Teatrem „Studio" w Wilnie.

Polski Teatr „Studio" (PTS) zostało założone w listopadzie 1960 roku. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie. Mówi się o nim „Teatr Kiejzikow", gdyż jest prowadzone przez Liliję Kiejzik i jej syna Edwarda. Działalność teatru nie ogranicza się jedynie do wystawiania spektakli, organizuje spotkania ze znanymi aktorami i reżyserami oraz warsztaty teatralne, jest członkiem Stowarzyszenia Wolnych Teatrów Litwy, współpracuje z licznymi teatrami w Polsce i polskimi organizacjami na Litwie. PTS jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Wileńskie Spotkania Teatralne Sceny Polskiej", „Trans/Misje Balticum" i „MonoWschód". Aktywność krajowa i międzynarodowa Polskiego Teatru „Studio" zrodziła nową ideę: Unię Teatrów Polskich poza Polską.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie tym wydarzeniem pragnie podkreślić wkład i zaangażowanie teatru polskiego w Wilnie w budowanie polskiej tożsamości i kultury oraz związek naszego teatru z ze stolicą Litwy. To właśnie w Wilnie narodziła się sława aktorska młodego Juliusza Osterwy i tutaj przez cztery sezony działała Reduta. Kresowe miasto i jego mieszkańcy oczarowały aktora, który po utracie siedziby teatru w Warszawie postanowił przenieść go do Wilna. Jarosław Cymerman, Zastępca Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego obwołał Wilno „stolicą polskiego teatru poza Macierzą".

Program wydarzeń:
Projekcja filmu dokumentalnego „Liliia Kiejzik – portret" i spotkanie z aktorami Polskiego Teatru Studio w Wilnie
Data: 26 sierpnia 2023 r., godz. 14:00
Miejsce: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, plac Litewski 3, Lublin
Wstęp: wolny

Spektakl muzyczny „Na Wileńskiej ulicy" w reżyserii Lilii Kiejzik w wykonaniu Polskiego Teatru Studio w Wilnie
Data: 26 sierpnia 2023 r., godz. 19:00
Miejsce: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 17, Lublin
Bilety: dostępne online oraz w Kasie biletowej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie od 22 do 26 sierpnia 2023 r. Cena biletów: 15 zł.

Spektakl „Na Wileńskiej ulicy" to wyjątkowa podróż w czasie do wielokulturowego i wielonarodowego Wilna sprzed lat. Inspiracją do przedstawienia stały się wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, utwory Edwarda Hulewicza oraz piosenki z lat 30. i 40. XX wieku. Na scenie Polskiego Teatru Studio z Wilna zabrzmią dźwięki polskie, litewskie oraz jidysz, tworząc niepowtarzalną atmosferę tamtej epoki. Reżyserka Lilii Kiejzik oraz wybitni artyści przeniosą widzów w liryczno-sentymentalny nastrój dawnych ulic Wilna. Spektakl uzupełnią czarno-białe fotografie, oddające ducha miasta, które już nie istnieje.

To niepowtarzalne wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do zanurzenia się w kulturowej mozaice sentymentalnego Wilna. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronach internetowych Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.Agata Will
Materiał Teatru Osterwy w Lublinie
22 sierpnia 2023
Portrety
Redbad Klynstra