Słobodzianek przedstawił plany Dramatycznego

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Tadeusz Słobodzianek, nowy dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie przedstawił plany teatru na sezon 2012/2013. W programie m.in. premiery sztuk Gombrowicza, Kafki i Białoszewskiego.

- Główną ideą Teatru Dramatycznego jest rozmowa o kondycji człowieka na początku XXI wieku, budowanie jego samowiedzy psychologicznej, seksualnej, moralnej, społecznej, politycznej, narodowej i historycznej.(...) Rozmowa poprzez dramat będący wypadkową sprzecznych dążeń postępu i tradycji, współczesności i uniwersalizmu, cielesności i duchowości - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, nowy dyrektor teatru Tadeusz Słobodzianek. 

Słobodzianek przedstawił projekt nowej organizacji Teatru Dramatycznego, polegający na połączeniu funkcjonujących osobno Dużej Sceny i Małej Sceny. - Postuluję połączenie Teatru Dramatycznego z kierowanym przeze mnie Teatrem Na Woli - zapowiedział. - Połączenie Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego z Teatrem Dramatycznym im. Gustawa Holoubka, dałoby repertuarowi dynamikę i otworzyłoby wiele możliwości artystycznych i organizacyjnych. Efektem takiego połączenia byłoby nazwanie obu teatrów Teatrem Dramatycznym m. st. Warszawy. 

Dyrektor przedstawił również szczegółowy repertuar na sezon 2012/2013. Pod hasłem "Przewroty, rewolucje, wrzenia" na Scenie im. Gustawa Holoubka odbywać się będą wieloosobowe widowiska, dramaty współczesne i klasyka światowego dramatu w nowych przekładach. Zaprezentowane zostaną m.in. "Persona. Marilyn" w reżyserii Krystiana Lupy, "Sprawa Jakuba S." Moniki Strzępki, "Ameryka" Franza Kafki w reżyserii Jakuba Krofta oraz "Młody Stalin" autorstwa Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spisaka.

Na Scenie im. Tadeusza Łomnickiego zostaną wystawione m.in. "Wróg publiczny" Istvana Tasnadiego w reżyserii Łukasza Kosa, "Płomienie" Stanisława Brzozowskiego według Michała Zadara a także "Tajny dziennik" Mirona Białoszewskiego. "Dostaliśmy błogosławieństwo spadkobierców Białoszewskiego na wystawienie +Dziennika+. Trwają negocjacje z reżyserami" - zapewniał Słobodzianek. 

Na Małej Scenie przy Placu Defilad grane będą sztuki małoobsadowe, m.in. "Kupieckie kontrakty" w reżyserii Pawła Miśkiewicza i "Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego (tu również nieznane jest jeszcze nazwisko reżysera).

Scena Przodownik przy ulicy Olesińskiej działać będzie pod hasłem "Eksperymenty i poszukiwania". - Scena otwarta będzie zarówno na eksperymenty teatralne, jak i (...) teksty zaangażowane społecznie i politycznie, performance i kabarety - zapowiedział Słobodzianek. W repertuarze znajdą się m.in. "Filoktet" Sofoklesa w reżyserii Piotra Jędrzasa oraz "Jezus Chrystus Zbawiciel" Klausa Kinskiego, przygotowywany we współpracy z Festiwalem Boska Komedia. 

Słobodzianek zapowiedział również liczne czytania i wykłady, które odbywać się będą w Sali im. Witolda Zatorskiego w Teatrze Dramatycznym. Siedem cyklów dyskusji teatralnych prowadzonych będzie przez różnych moderatorów; odbywać się będą również publiczne czytania różnych wersji tłumaczeń sztuk. W programie kursów i warsztatów "Szkoła Dramatu" udział wezmą m.in. Hanna Krall, Andrzej Seweryn i Antoni Libera. 

Teatr Dramatyczny będzie również ośrodkiem festiwali Warszawskich Spotkań Teatralnych, Letniego Przeglądu Laboratorium Dramatu i Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu.(-)
PAP
9 października 2012