Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza

Trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza będą mogli przejść w czwartek wieczorem mieszkańcy tego miasta. Wędrówkę śladami miejsc opisanych w utworze z 1934 r. organizuje - po raz trzynasty - Ośrodek Brama Grodzka -Teatr NN.

- Spacer nasz odbywa się w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski wędrowiec - poinformował Grzegorz Jęderek z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.

Spacer, podczas którego będzie czytany "Poemat o mieście Lublinie", obejmuje kilkanaście miejsc opisanych w tym utworze. Rozpocznie się na wiadukcie nad Aleją Solidarności, przy tzw. Górkach Czechowskich, gdzie za czasów poety była jeszcze wieś. Potem trasa prowadzić będzie m.in. przez dzielnicę Wieniawa (niegdyś przedmieście), a także Krakowskim Przedmieściem na Stare Miasto, na Zamek Lubelski do Kaplicy Świętej Trójcy i na Plac Zamkowy, gdzie niegdyś była dzielnica żydowska. Spacerowicze odwiedzą też grób Czechowicza na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Uczestnicy spacery otrzymają tekst poematu, mapki z wyznaczoną trasą, a także specjalny okolicznościowy exlibris i przypinki z postacią Wędrowca - czyli bohatera utworu Czechowicza. Organizatorzy oferują też korzystanie podczas spaceru ze specjalnej aplikacji umożliwiającej odczytanie z tekstu "Poematu" w smartfonie lub tablecie.

W tym roku podczas spaceru, w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, będzie też można zobaczyć oryginał "Poematu o mieście Lublinie" napisany ręcznie przez Czechowicza.

"Poemat o mieście Lublinie" powstał w 1934 r. (taką datę na stronie tytułowej zachowanego rękopisu wpisał sam Czechowicz), a po raz pierwszy został opublikowany w 1959 r. w czasopiśmie "Kamena".

"Poemat o mieście Lublinie" Czechowicz napisał jako słuchowisko radiowe, łącząc opublikowane wcześniej wiersze poetycką prozą. W utworze tym tajemniczy wędrowiec w lipcową noc przy pełni księżyca wędruje po Lublinie. Poemat jest wyrazem tęsknoty Czechowicza za rodzinnym miastem, które opuścił w 1933 r. (wyjechał do Warszawy), symboliczną podróżą do czasów dzieciństwa, do tych miejsc w Lublinie, które poecie były szczególnie bliskie.

Spacery trasą "Poematu" Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, organizuje od 2003 r. "Każdego roku bierze w nim udział, w zależności od pogody od kilkudziesięciu do 100 osób. To wyjątkowy poemat, poetycki przewodnik po mieście i tym samym wyjątkowy spacer. Wiele osób uczestniczy w nim co roku" - powiedziała Alina Bąk z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.

Spacer trasą "Poematu" to jedna z wielu form przypominania poezji i postaci Józefa Czechowicza przez Ośrodek. W rocznicę urodzin poety rokrocznie organizowane jest m.in. "Misterium druku i poezji", podczas którego "Poemat" drukowany jest tradycyjną, ręczną metodą typograficzną, a wydrukowane egzemplarze utworu trafiają m.in. do lubelskich bibliotek. Na stronach internetowych Ośrodka dostępny jest również wirtualny spacer po przedwojennym Lublinie, w którym przewodnikiem jest animowana postać Józefa Czechowicza.(-) (-)
(PAP)
1 lipca 2015