Spotkanie z książką

Księgarnia Falanster, Instytut im. Jerzego Grotowskiego i wydawnictwo słowo/obraz terytoria zapraszają na spotkanie z prof. Zbigniewem Osińskim poświęcone książkom: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty (t. 1, wyd. II zmienione)
oraz Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Prace z lat 1999-2009 (t. 2, wyd. I). Prowadzenie: Dariusz Kosiński. Piątek, 16 kwietnia, o godz. 17.00, Księgarnia Falanster, Wrocław, ul. św. Antoniego 23


Książka ukazała się na początku 1999 roku, tydzień po śmierci Grotowskiego. Zamieszczone w niej prace zostały napisane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecna wersja nie jest zwyczajnym wznowieniem tamtego wydania, tekst został bowiem zmieniony i zaktualizowany.

Książka omawia twórczość jednego z największych reżyserów teatralnych, a zarazem wybitnego humanisty. Autor porównuje Grotowskiego z innymi artystami teatru, zarówno wcześniejszymi (Stanisławski, Wsiewołod Meyerhold, Osterwa), jak i pracującymi w tym samym czasie (Peter Brook, Eugenio Barba). Pokazuje jego oddziaływanie na współczesną sztukę i refleksję humanistyczną. W osobnym studium Zbigniew Osiński po raz pierwszy zestawia teatry Grotowskiego i Tadeusza Kantora, dochodząc do wniosku, że właśnie między nimi rozegrała się zasadnicza polemika o kształt tej dziedziny sztuki w drugiej połowie XX wieku. Omawia znaczenie laboratoriów teatralnych, współpracę Grotowskiego z architektem Jerzym Gurawskim („teatr przestrzeni”) i Ryszardem Cieślakiem („akt całkowity” aktora).(-)
Materiały Wydawnictwa
13 kwietnia 2010