Świat tańca dla osób, które nie widzą oczami

Spektakl taneczny dla dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku 1-6 lat.

Kameralny i interaktywny spektakl taneczny „Świat bez oczu", dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami wzroku, na jedynych pokazach w Warszawie!

Przedstawienie otwiera świat tańca dla osób, które nie widzą oczami, ale widzą poprzez odczuwanie wibracji ruchu, dotyk poruszających się ciał, słyszenie dźwięków ruchu. Taniec jest formą sztuki odbieraną głównie wizualnie. W spektaklu „Świat bez oczu" taniec prezentowany jest dzieciom poprzez dotyk i odczuwanie – zamiast słuchania dźwięków lub słownych instrukcji, wyjaśnień czy audiodeskrypcji. Artyści Dansema Dance Theatre uważają, że taniec, jako niewerbalna forma sztuki, powinien być odbierany bez słów. Ideą spektaklu jest prezentacja tańca poprzez estetycznie skonstruowane wzorce ruchowe prezentujące elementy sztuki tanecznej (przestrzeń, czas, energię) oraz poprzez odczuwanie różnych warstw scenografii i kostiumów.

Specjalnie zaprojektowane stroje dwójki tancerzy pozwalają na zachowanie dystansu między tancerzem a dzieckiem, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wymogami sanitarnymi. Dziecięca publiczność jest zaproszona do przyłączenia się do samodzielnego odkrywania i pozostania w procesie tak długo, jak będzie to dla niej interesujące.

Zobacz trailer na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YYWzK7gaacM

pokazy:

20 marca, godz. 11:00
20 marca, godz. 16:00
21 marca, godz. 11:00
miejsce:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa

Bilet rodzinny w cenie 20 zł
(w ramach jednego biletu uczestnikiem spektaklu jest dziecko z dysfunkcją wzroku i jego opiekun)
Bilety dostępne są on-line w serwisie GoOut.net: https://bit.ly/swiat-bez-oczu
Kontakt do Biura Obsługi Widowni:
bilety@instytut-teatralny.pl
tel. 791 877 377
godziny pracy Biura: poniedziałek – piątek, 12.00 – 18.00

Dansema Dance Theatre jest wiodącą grupą teatru tańca dla młodej publiczności na Litwie. Jest pierwszym profesjonalnym teatrem, który z inicjatywy wielokrotnie nagradzanej choreografki i dyrektor artystycznej Birute Baneviciute zaczął tworzyć spektakle taneczne dla dzieci na Litwie. Od momentu powstania w 2007 roku Dansema występowała w 28 krajach na całym świecie. Od 2012 roku Dansema koncentruje się na produkcjach tanecznych dla dzieci w wieku 0-3 lat. Obecnie w repertuarze teatru znajduje się 7 spektakli tanecznych dla dzieci w różnym wieku. Spektakle Dansemy były wielokrotnie nominowane i nagradzane przez litewskie Ministerstwo Kultury.
„Nasza wizja opiera się na dążeniu do wspierania dwóch głównych wartości – zrównoważonego podróżowania i utrzymania wysokiej jakości artystycznych doświadczeń widzów. Realizując naszą wizję pragniemy, aby nasz najnowszy spektakl dla dzieci niewidomych i niedowidzących „Świat bez oczu" objechał całą Europę. Dążąc do utrzymania jakości doświadczeń artystycznych widzów, musimy sprowadzić spektakl i wykonać go fizycznie w przestrzeni fizycznej. Nasz spektakl taneczny, który proponujemy w ramach tego projektu, jest przeznaczony dla niewidomych i niedowidzących dzieci w wieku 1-6 lat. Uważamy, że ta szczególna grupa odbiorców ma ograniczone możliwości odbioru tańca, gdyż oferta takich spektakli nie jest zbyt szeroka. Postawiliśmy sobie za cel otworzyć świat tańca dla osób, które nie widzą oczami, ale widzą poprzez odczuwanie wibracji ruchu, dotyk poruszających się ciał, słyszenie dźwięków ruchu. Tym spektaklem stwarzamy możliwość włączenia tej szczególnej grupy odbiorców do społeczności ludzi odbierających taniec."

Birutė Banevičiūtė jest wielokrotnie nagradzaną choreografką i dyrektorką artystyczną Dansema Dance Theatre, który jako pierwszy na Litwie w 2007 roku zaczął tworzyć spektakle taneczne dla dzieci. Do tej pory stworzyła 17 spektakli dla dzieci w wieku 0-3 lat, 3-6 lat, 5-10 lat, które były prezentowane w 28 krajach na całym świecie. Tworzy spektakle taneczne, a także spektakle ruchowe dla teatrów dramatycznych i lalkowych na Litwie i za granicą (Niemcy, Ukraina). Birutė posiada stopień doktora w dziedzinie edukacji tanecznej i opiera swoją pracę artystyczną na badaniach naukowych. Opracowała również metodę wczesnego rozwoju doświadczeń tanecznych dla niemowląt w wieku 8-14 miesięcy oraz dla dzieci z różnymi dysfunkcjami (niewidomych, z zespołem Downa, autyzmem, itp.). Birutė prowadzi seminaria i warsztaty dla dzieci, profesjonalistów z dziedziny tańca i teatru, nauczycieli i rodziców w kraju i za granicą. Jest autorką książek i artykułów na temat edukacji tanecznej. W 2020 roku Birutė została wybrana na przewodniczącą zarządu ASSITEJ Litwa.
„Moja wizja trwałych sposobów przekazywania mojej pracy artystycznej dzieciom w różnych krajach związana jest z przekonaniem, że kultura i sztuka, zwłaszcza taniec, powinny być doświadczane fizycznie, zwłaszcza w bardzo młodym wieku. Wiąże się to z faktem, że dzieci do 2. roku życia odbierają świat w sposób psychomotoryczny, tj. poprzez poruszanie się i dotykanie, a także słyszenie, widzenie i smakowanie. To samo dotyczy dzieci z różnymi dysfunkcjami (zespół Downa, autyzm, itp.). Spektakl można zaadaptować i przekształcić tak, aby był grany dla publiczności w różnym wieku, o różnych zdolnościach, a ci sami wykonawcy mogą robić dwa-trzy różne przedstawienia. Spektakle można wystawiać nie tylko w tradycyjnych teatrach, ale także w innych przestrzeniach kultury: przedszkolach, szkołach, salach wystawowych, na otwartych przestrzeniach."

Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Perform Europe w ramach projektu Europe International Inclusive Arts Network 'Making Waves!'

Perform Europe to finansowany przez Unię Europejską projekt, którego celem jest zmiana sposobu prezentacji sztuk performatywnych za granicą na bardziej integracyjną, zrównoważoną i trwałą poprzez testowanie nowych praktyk w zakresie objazdów i dystrybucji spektakli oraz opracowanie zaleceń politycznych dla przyszłego systemu wsparcia Unii Europejskiej. Ta 18-miesięczna podróż obejmuje fazę badawczą, uruchomienie platformy cyfrowej, testowanie systemu wsparcia oraz opracowanie zaleceń dotyczących polityki.
Projekt Perform Europe jest finansowany przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej i współzarządzany przez konsorcjum 5 organizacji: IETM – International network for contemporary performing arts, European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse Network i IDEA Consult.

Organizatorem pokazów w Warszawie jest
Teatr 21 / Centrum Sztuki Włączającej

Program Teatru 21 / Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.Jakub Drzewiecki
Materiał Teatru
11 marca 2022
Spektakle
Świat bez oczu