Teatr im. Siemaszkowej uruchamia Scenę Nowej Dramaturgii

Ruszyły zgłoszenia do Sceny Nowej Dramaturgii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 stycznia br. Teatr im. Wandy Siemaszkowej poszukuje m.in. reżyserów oraz autorów tekstów dramatycznych.

Scena Nowej Dramaturgii to platforma działająca przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, skupiona na współczesnych metodach tworzenia opowieści teatralnych, dla których osią jest słowo pisane. Działania Sceny Nowej Dramaturgii nastawione są na poszukiwanie nowych jakości współczesnego dramatu, na kanwie impulsu spotkania duetu twórczego.

SND kierowana jest m.in. do pisarzy, poetów, scenarzystek oraz reporterów zainteresowanych pisaniem dla teatru, oraz do reżyserów i reżyserek teatralnych. Celem platformy jest stworzenie warunków do wspólnego poszukiwania nowoczesnych środków literackiego wyrazu we współczesnej realizacji scenicznej. Kuratorami SND jest reżyserka Martyna Łyko oraz Witold Mrozek, krytyk teatralny i dziennikarz.

Pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek SND odbędzie 27-28 lutego w Rzeszowie. Początkiem lutego ogłoszona zostanie lista zakwalifikowanych osób. Pierwszy termin przesyłania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2019. Jeden z tekstów powstałych w ramach SND decyzją dyrektora artystycznego Jana Nowary zostanie wystawiony przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - przez pracującego nad nim podczas warsztatów reżysera. Wybrane projekty zaprezentowane będą też w formie słuchowisk, instalacji teatralnych czy czytań performatywnych.

Pierwszym etapem działań SND będzie Teatralny Speed Dating, który kierowany jest doreżyserów i reżyserek, mających na swoim koncie przynajmniej dwie realizacje teatralne oraz do autorów i autorek z dorobkiem prozatorskim, reporterskim, poetyckim, scenariuszowym czy dramaturgicznym (min.1 książka/tomik/dramat).

Teatralny Speed Dating ma na celu stworzenie platformy umożliwiającej dyskusję, wymiany i wzajemną inspirację obojga stron. Wybrani twórcy spędzą w Rzeszowie 24 godziny (pierwsze spotkanie: 27.02.2019), podczas których będą mieli okazję wzajemnie się poznać, wymienić pomysłami i poglądami na współczesny teatr i dobrać się w pary. Kryterium wyboru będzie możliwość współpracy nad nowym projektem.

Teatralny Speed Dating zakończy się 28.02.2019 w Teatrze im. W. Siemaszkowej publicznym ogłoszeniem par reżyser-autor i przedstawieniem nowo powstałych pomysłów realizacyjnych. Przedstawione koncepcje muszą stanowić wynik własnej działalności twórczej i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

Załącznik:
Ściągnij plik: finalREGULAMIN-Sceny-Nowej-Dramaturgii-SND-2019.docx(-) (-)
Materiał organizatora
9 stycznia 2019