Teatr Miniatura na festiwalach

We wrześniu spektakle Teatru Miniatura będzie można obejrzeć na dwóch festiwalach w Polsce i za granicą.

12 września spektakl "Baltic. Pies na krze" (na zdjęciu) w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego zaprezentujemy na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Biała Wieża w Brześciu na Białorusi, natomiast 19 września przedstawienie "Tajemnica kina" w reżyserii Ireneusza Maciejewskiego obejrzą widzowie I Festiwalu małych Prapremier w Wałbrzychu.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Biała Wieża" odbywa się od 1996 roku. W trakcie swojej 17-letniej historii stał się cenionym przeglądem narodowej i międzynarodowej sceny teatralnej oraz ugruntował swoją pozycję jako najważniejszego festiwalu na Białorusi. Do tej pory uczestniczyli w nim artyści z ponad 54 krajów z całego świata. Rocznie w festiwalu bierze udział średnio 40 artystów z ponad 25 krajów. 8 dniowy program festiwalu łączy całe spektrum współczesnej sztuki teatralnej: teatr klasyczny, eksperymentalny, spektakle teatru lalkowego, ulicznego i teatru tańca, opery i baletu. Festiwal stał się również ważnym ośrodkiem naukowo-edukacyjnym, wspierającym wymianę wiedzy i doświadczenia wśród profesjonalistów zajmujących się sztuką teatralną. Podczas festiwalu odbywają się warsztaty, wykłady i seminaria oraz wystawy i czytania sztuk. Spektakle co roku ocenia międzynarodowe jury (przedstawiciele co najmniej 4 państw), w skład którego wchodzą autorytety współczesnego teatru. Wśród honorowych gości na każdym festiwalu są obecni producenci teatralni oraz dyrektorzy międzynarodowych festiwali teatralnych z całego świata, co otwiera nowe możliwości i perspektywy dla teatrów-uczestników. Zajmując sprzyjające położenie geograficzne, festiwal w przygranicznym Brześciu odkrył dla Europy wiele imion i zespołów, których twórczość cieszy się aktualnie dużym powodzeniem.

Organizatorem pierwszego Festiwalu małych Prapremier, który odbędzie się od 17 do 21 września w Wałbrzychu jest Teatr Lalki i Aktora. Założeniem festiwalu jest stworzenie przestrzeni dla dialogu pomiędzy teatrami lalkowymi w Polsce, prezentującymi spektakle prapremierowe skierowane do publiczności dziecięcej i młodzieżowej. Festiwal ma umożliwić widzom poznanie najciekawszych prapremier polskich teatrów lalkowych, wybitnych artystów oraz różnorodnych technik animacyjnych. Spośród innych festiwali teatrów lalkowych w Polsce wyróżnia go to, że jest jedynym, który prezentuje wyłącznie spektakle prapremierowe. Festiwal ten to także okazja do spotkań dramaturgów, twórców teatralnych, krytyków i młodej publiczności, do konfrontacji i wymiany doświadczeń, a przede wszystkim integracji środowisk twórczych z widownią.(-) (-)
Materiał Teatru
27 sierpnia 2013