Teatr Polski po godzinach, czyli magiel i czytanie

9 listopada w ramach "Czynnych poniedziałków" interesującą literacko-filmową rozmowę z Andrzejem Bartem poprowadził profesor Stanisław Bereś. Natomiast już dzisiaj (23 listopada) o godzinie 19 na Scenie Kameralnej odbędzie się czytanie. Aktorzy Teatru Polskiego zaprezentują "Wernisaż" - dramat norweskiej dramaturżki młodego pokolenia − Cecilie Løveid. Niecodziennym gościem będzie sama autorka. Wstęp jak zawsze wolny.

9 LISTOPADA. Główny wątek rozmowy Andrzeja Barta ze Stanisławem Beresiem toczył się wokół „Rewersu” − najnowszego filmu Borysa Lankosza, do którego autor „Fabryki muchołapek” napisał scenariusz. Spotkanie dopełniały fragmenty ekranizacji i zdjęcia. Film już dzisiaj określono mianem genialnego. Jak powiedział prof. Bereś, scenariusz mógł wyjść tylko spod pióra prawdziwego znawcy duszy kobiecej, ponieważ nie jest łatwo zakochać się w siedemdziesięciolatce – by do tego doszło pisarz musi stworzyć naprawdę wielkie portrety. Film opowiada o szantażu politycznym, o systemie i młodej kobiecie, która znajduje się pod presją osobistą (staropanieństwo) i… państwową. Jest metaforą państwa policyjnego, gdzie dla władzy nie istnieje wiedza niemożliwa do zdobycia. Pisarza nie interesuje to, co się wydarza stale, ale los młodej kobiety w paranoicznych społecznych warunkach. Pokazuje wyjątkową kobietę w absurdalnej sytuacji. Jej metaforą jest połykanie przez bohaterkę złotej monety w celu jej ukrycia. Nie pokazuje drobnych ułomności człowieka. Nie mówi o jednostce, ale o państwie, które wie wszystko. Bart chciał, aby zarówno czytelników, jak i widzów przeszyły dreszcze na widok tak dramatycznego obrazu świata. Filmowym środkiem, mającym wzmocnić ten efekt i poruszyć wyobraźnię jest czarno-biały obraz stylizowany na lata 50. Film stawia trudne pytania o etykę w państwie policyjnym, na które odbiorca sam musi znaleźć odpowiedzi i jak się okazuje, nie są one ani jednoznaczne, ani oczywiste. Dowodem na to była żywa dyskusja Beresia z Bartem na temat ludzkich postaw w czasach stalinizmu. 

23 LISTOPADA. Czytanie „Wernisażu” Cecilie Løveid wyreżyseruje Maria Spiss, a czytającymi aktorami będą: Halina Rasiakówna, Jan Blecki i Jakub Giel. Maria Spiss jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Zadebiutowała Ajasem Sofoklesa w Starym Teatrze w Krakowie. Obecnie reżyseruje Skiz Gabrieli Zapolskiej w Teatrze Ateneum w Warszawie. Czytania na Scenie Kameralnej mają przeszło trzyletnią tradycję, pierwsze odbyło się pod koniec 2006 roku. Wśród nich były takie, które stawały się pełnowartościowymi wydarzeniami artystycznymi. „Wernisaż” Cecilie Løveid będzie niejako pokazem premierowym, ponieważ dramat nie był wcześniej tłumaczony na język polski. Dodatkowo po czytaniu odbędzie się spotkanie z samą autorką. „Wernisaż” będzie wydarzeniem w ramach nowego projektu „Strefa: Norwegia”. 

***

„Czynne poniedziałki” – znane z poprzednich lat bezpłatne wydarzenia kulturalne, które odbywają się w wybrane poniedziałki na Scenie Kameralnej o godzinie 19. Obejmują one magle sztuk, czytania, spotkania, wystawy i koncerty. W tym sezonie tematyka „Magla literackiego” jest poszerzona o teatr, film, muzykę i sztuki plastyczne.  
Pełniejsze informacje na temat „Czynnych poniedziałków” można znaleźć na stronie internetowej − www.teatrpolski.wroc.pl/poniedzialki.php.

Wszechnica Teatralna – bezpłatne sobotnie spotkania z twórcami, teoretykami i miłośnikami teatru, które odbywają się w foyer Teatru Polskiego przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.  
Pełniejsze informacje na temat Wszechnicy Teatralnej można znaleźć na stronie internetowej − na www.wszechnica.teatrpolski.wroc.pl.

„Strefa: Norwegia” – nowy projekt teatru. W ramach „Czynnych poniedziałków” i Wszechnicy Teatralnej realizowany jest cykl spotkań poświęcony dramaturgii i teatrowi norweskiemu. Planowane są prapremierowe czytania tekstów współczesnych pisarzy norweskich, wykłady znawców teatru i dramaturgii norweskiej oraz projekcje norweskich spektakli i filmów. Projekt będzie trwał przez cały sezon 2009/2010. Jego zwieńczeniem będzie spektakl powstały dzięki współpracy polsko-norweskiej. Wyreżyseruje go norweski reżyser polskiego pochodzenia Piotr Chołodziński. Grać będą aktorzy z Teatru Polskiego. 
Pełniejsze informacje na temat projektu „Strefa: Norwegia” można znaleźć na stronie internetowej − www.norwegia.teatrpolski.wroc.pl.Alicja Szumanska
Dziennik Teatralny Wrocław
23 listopada 2009