Twój fotel w teatrze

Ruszyła akcja sprzedaży foteli w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Nabywcami foteli mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne

Wartość jednego fotela w sezonie kulturalnym 2010/2012 ustalona została w dwóch kategoriach: za fotel ze złotą tabliczką informacyjną o darczyńcy - w przedziale powyżej 500 zł, ze srebrną tabliczką - od 300 do 500 zł.

Za zgodą darczyńcy Teatr Lalek zobowiązuje się do umieszczenia jego danych z imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz miejscem jej działalności oraz informacji na stronie internetowej www.teatrlalek.walbrzych.pl Symboliczny zakup może nastąpić w formie gotówkowej, w kasie teatru lub przelewem na konto BGŻ O/Wałbrzych 08 2030 0045 1110 0000 0086 3940.

Są już pierwsi nabywcy foteli. Teatr z radością informuje, że akcja spotkała się z przychylnym przyjęciem firmy Bekpol, która jako pierwsza symbolicznie nabyła taki fotel na sezon 2010-2012. Dziękując gorąco teatr zaprasza kolejne osoby i zachęca do niekonwencjonalnego sposobu lansowania wizerunku swojej osoby i firmy. Szersze informacje o akcji można uzyskać w TLiA w Wałbrzychu pod numerem 74-666-73-42-do 44.sk
Tygodnik Wałbrzyski
22 grudnia 2010